Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här publicerar vi information om vad som gäller i kommunens förskolor och skolor med anledning av covid-19. Uppdaterat 2 november 2021.

Myndigheternas information om förskola och skola

Förskolan

Sjuka barn ska stanna hemma

Sjuka barn ska stanna hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Om ett barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen vårdnadshavaren som då får hämta sitt barn. Följ myndigheternas råd för hur länge ett barn ska vara hemma. 

Folkhälsomyndighetens information: detta gäller från 1 november 2021

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Vid misstänkt smitta på en förskola kan Smittskydd VGR lämna lokala rekommendationer till förskolan för att minska smittspridning. I sådana fall förmedlar rektor denna information till vårdnadshavarna.

Grundskola och fritidshem

Vaccination av 12-15-åringar

Från och med vecka 42 startar vaccination av 12-15-åringar i kommunens skolor. 

Vaccination mot covid-19 av 12 till 15-åringar i Kungälv

Hämtning och lämning på fritidshem

Om du som hämtar eller lämnar ditt barn inte är helt frisk önskar vi att du försöker få någon frisk närstående person att lämna och hämta ditt barn. Det gäller även om du har fått förhållningsrelger för att du är hushållskontakt med en person med covid-19. Är du tveksam önskar vi att du kontaktar ditt barns fritidshem, så hjälper vi ditt barn in och ut till dig vid lämning och hämtning. 

Färre besök

Vi undanber oss också tillsvidare alla, inte absolut nödvändiga, föräldrabesök i verksamheten och vi önskar, att ni vid eventuell hämtning efter skoldagens slut möter upp på utsidan skolan. En del av våra planerade möten kan komma att genomföras digitalt. 

Förenklad provtagning med gurgeltest i smittspårning

Om smitta uppkommer på en skola följer skolan handlingsplanen vid konstaterad covid-19, som Smittskydd Västra Götaland har tagit fram. Nytt för den här terminen är att Västra Götalandsregionen har ordnat med en förenklad provtagning för att underlätta smittspårning om en smittsam person har vistats i en skola. Det innebär att alla skolor har fått provtagningskit för gurgeltest som kan användas i smittspårningen runt en person.

Gurgeltesterna ska endast användas då det finns misstanke om smittspridning på en skola. Om det finns en misstanke om smitta på en skola kommer de barn som bedöms ingå i smittspårningen, att få med sig ett provtagningskit hem. Med testet följer instruktioner och ett informationsbrev.

Testet ska göras hemma och sedan ska vårdnadshavaren lämna det till den vårdcentral som står i informationsbrevet från skolan. Varje vårdcentral har en brevlåda där provet ska lämnas. I informationsbrevet står också vilka tider brevlådan är öppen. I instruktionen finns information om hur vårdnadshavaren ska registrera sig för att få provsvaret.

När smitta upptäcks ska skolorna kunna dela ut hemtestet till elever som behöver provtas. Men den som har symtom på smitta ska fortfarande gå till en vårdcentral för provtagning. Om barnet har svårt att göra gurgeltestet kan vårdnadshavare boka tid på en vårdcentral för provtagning istället.

Smittskydd Västra Götalands information till skolor

Vid stängning av förskola eller skola

Som vårdnadshavare kan du få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Försäkringskassans information

Så kan du prata med ditt barn

Krisinformation.se: Så pratar du med barn om coronaviruset

Information från BRIS

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips på hur barn kan hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

Riktlinjer för förskola och skola

Myndigheternas riktlinjer för förskolor och skolor:

  Sidan uppdaterades: