Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här publicerar vi löpande information om vad som gäller i kommunens förskolor och skolor. Uppdaterat 18 mars 2021.

Snabblänkar till innehåll på denna sida

Detta gäller i förskolan
Detta gäller i grundskola och fritidshem
Så kan du prata med ditt barn 
Myndigheternas riktlinjer
Ny förordning från regeringen om en skola behöver stängas

 

Detta gäller i förskolan

Kommunens förskolor är öppna som vanligt med anpassning till myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. 

Sjuka barn ska stanna hemma

Sjuka barn ska stanna hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Det gäller även vid milda symtom som snuva, hosta eller feber. Om ett barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen vårdnadshavaren som då får hämta sitt barn. Följ myndigheternas råd för hur länge ett barn ska vara hemma. 

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Vid misstänkt smitta på en förskola kan Smittskydd VGR lämna lokala rekommendationer till förskolan för att minska smittspridning. I sådana fall förmedlar rektor denna information till vårdnadshavarna.

Myndigheternas information om förskola och skola

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk - Folkhälosmyndighetens webbplats

Hur länge bör jag stanna hemma? - Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasium om covid-19

Smittskydd Västra Götalands information till förskolor och skolor

Skolverkets frågor och svar om corona och covid-19

 

Grundskola och fritidshem

Delvis distansundervisning för årskurs 7-9

Från och med måndag den 1 mars återgår eleverna i årskurs 7–9 och gymnasiet till delvis distansundervisning. Det innebär att undervisningen kommer att ske både på plats i skolan och på distans, på samma sätt som före sportlovet.

Det var efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland som undervisningen helt gick över till distans under vecka 8 för att minska smittspridningen. För högstadieskolor är den fortsatta rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland att göra det möjligt för elever och lärare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut eleverna lokalmässigt eller via delvis distansundervisning. För eleverna i årskurs 7–9 på Munkegärdeskolan, Thorildskolan och Ytterbyskolan innebär det att de kommer att varva undervisning på plats i skolan och distansundervisning från den 1 mars och fram till den 11 juni 2021, men beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Grundsärskolan är undantagen från beslutet, liksom elever som bedöms ha behov av närundervisning.

Allmänna riktlinjer

All verksamhet i skolor pågår med anpassning till myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Friska barn och elever ska gå till skolan som vanligt. Sjuka barn ska stanna hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk - Folkhälosmyndighetens webbplats

Hur länge bör jag stanna hemma? Folkhälsomyndighetens webbplats

Myndigheternas information om förskola och skola

På skolverkets webbplats kan du läsa om skolplikt, frånvaro och fler frågor och svar. 

Folkhälsomyndighetens information tll förskola, grundskola och gymnasium om covid-19

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare

Skolverkets frågor och svar och corona och covid-19

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper covid-19

Hämtning och lämning på fritidshem

Om du som hämtar eller lämnar ditt barn inte är helt frisk önskar vi att du försöker få någon frisk närstående person att lämna och hämta ditt barn. Det gäller även om du har fått förhållningsrelger för att du är hushållskontakt med en person med covid-19. Är du tveksam önskar vi att du kontaktar ditt barns fritidshem, så hjälper vi ditt barn in och ut till dig vid lämning och hämtning. Allt för att vi alla ska hålla oss friska.

Färre besök

Vi undanber oss också tillsvidare alla, inte absolut nödvändiga, föräldrabesök i verksamheten och vi önskar, att ni vid eventuell hämtning efter skoldagens slut möter upp på utsidan skolan. En del av våra planerade möten kan komma att genomföras digitalt. 

 

Vid stängning av förskola eller skola

Som vårdnadshavare kan du få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Försäkringskassans information

 

Så kan du prata med ditt barn

Krisinformation.se: Så pratar du med barn om coronaviruset

Information från BRIS

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips på hur barn kan hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

 

Riktlinjer för förskola och skola

Myndigheternas riktlinjer för förskolor och skolor:

 

Ny skolförordning beslutad av regeringen

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Den nya förordningen kan användas när en skola behöver stänga eller har hållit stängt. Exempel för att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter diskussion med smittskyddsläkare.

Ny förordning möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset 

Till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften.

Det finns ett informationsblad till vårdnadshavare som heter Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? från MSB.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

Who may be offered childcare if schools, nursery schools, after-school centres, or other educational activities close?

MSBs samlade information om föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  Sidan uppdaterades: