Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här publicerar vi löpande information om vad som gäller i kommunens förskolor och skolor. Uppdaterat 1 mars 2021.

Snabblänkar till innehåll på denna sida

Detta gäller i förskolan
Detta gäller i grundskola och fritidshem
Frågor och svar om förskola och skola
Så kan du prata med ditt barn 
Myndigheternas riktlinjer
Ny förordning från regeringen om en skola behöver stängas

 

Detta gäller i förskolan

Kommunens förskolor är öppna som vanligt med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Här kan du läsa om hur Kungälvs kommun arbetar för att minska smittspridning och vilka anpassningar vi har gjort i förskolorna.

Sjuka barn ska stanna hemma

Sjuka barn ska stanna hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Det gäller även vid milda symtom som snuva, hosta eller feber. Barnet ska stanna hemma tills det är friskt och ytterligare två dagar efter att det har blivit friskt och symtomfri innan du kan lämna barnet på förskolan igen. Om ett barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen vårdnadshavaren som då får hämta sitt barn.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasium om covid-19

Smittskydd Västra Götalands information till förskolor och skolor

Skolverkets frågor och svar om corona och covid-19

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Personalens arbete för att minska smittspridning

Personalen på förskolorna arbetar aktivt med att minska smittspridning. De arbetar enligt sina hygienrutiner som till exempel innebär en god handhygien. De visar och påminner även barnen om att regelbundet tvätta händerna. Lokalerna städas regelbundet och till exempel toaletter, ytor och leksaker torkas av dagligen.

Hämtning och lämning

Förutsättningar och lokaler ser olika ut på varje förskola i kommunen. Det innebär att du som vårdnadshavare behöver prata med personalen på förskolan för att se hur rutinen för hämtning och lämning ser ut på förskolan.

Sedan den 26 november lämnar Smittskydd Västra Götaland följande rekommendation: Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Läs informationen från Smittskydd Västra Götaland om om hämtning och lämning på förskola

Information från Smittskydd Västra Götaland om förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19

Måltider

Vi har anpassat utbudet av måltiderna, framförallt för frukost och mellanmål. Både för att det just nu är längre leveranstider för vissa livsmedel och för att säkra en hållbar måltidsservering över tid. I vissa av de mindre förskolorna med 1–3 avdelningar förskolor har Måltidsservice ingen bemanning i köken. Istället skickas maten till alla måltider från centralköken till förskolorna. Det gör att vi serverar en något anpassad meny och ibland får barnen äta med engångsmaterial. Barnen serveras fortfarande vällagade och näringsberäknade måltider och vi följer Livsmedelsverkets råd och rekommendationer för förskolor.

Vistelsetider på förskolan

Kungälvs kommun kan säga upp en barnomsorgsplacering om barnet varit frånvarande två månader eller längre. Detta gäller inte vid anmäld frånvaro, till exempel om barnet varit hemma i två månader på grund av covid-19 och vårdnadshavarna har haft en dialog med förskolan. Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats. Schemat anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan.

Tack för samarbete

Eftersom många är frånvarande både bland barn och personal är det en utmaning att planera bemanning och måltider, med mera. Du kan hjälpa till genom att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då barnet ska komma tillbaka till förskolan efter ledighet eller sjukdom. Det är extra viktigt att förskola och familjer hjälps åt under denna ansträngda period. Tack för ditt samarbete!

 

Grundskola och fritidshem

Delvis distansundervisning för årskurs 7-9

Från och med måndag den 1 mars återgår eleverna i årskurs 7–9 och gymnasiet till delvis distansundervisning. Det innebär att undervisningen kommer att ske både på plats i skolan och på distans, på samma sätt som före sportlovet. Den 1 och 2 mars är studiedagar. 

Det var efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland som undervisningen helt gick över till distans under vecka 8 för att minska smittspridningen. För högstadieskolor är den fortsatta rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland att göra det möjligt för elever och lärare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut eleverna lokalmässigt eller via delvis distansundervisning. För eleverna i årskurs 7–9 på Munkegärdeskolan, Thorildskolan och Ytterbyskolan innebär det att de kommer att varva undervisning på plats i skolan och distansundervisning från den 1 mars och fram till den 1 april 2021, men beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Grundsärskolan är undantagen från beslutet, liksom elever som bedöms ha behov av närundervisning. Den 1 och 2 mars är det studiedagar för högstadiet.

Allmänna riktlinjer

All verksamhet i skolor pågår med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Friska barn och elever ska gå till skolan som vanligt. Sjuka barn ska stanna hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Läs de senaste riktlinjerna på Folkhälosmyndighetens webbplats. På skolverkets webbplats kan du läsa om skolplikt, frånvaro och fler frågor och svar. 

Folkhälsomyndighetens information tll förskola, grundskola och gymnasium om covid-19

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare

Skolverkets frågor och svar och corona och covid-19

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper covid-19

Hämtning och lämning på fritidshem

Om du som hämtar eller lämnar ditt barn inte är helt frisk önskar vi att du försöker få någon frisk närstående person att lämna och hämta ditt barn. Det gäller även om du har fått förhållningsrelger för att du är hushållskontakt med en person med covid-19. Är du tveksam önskar vi att du kontaktar ditt barns fritidshem, så hjälper vi ditt barn in och ut till dig vid lämning och hämtning. Allt för att vi alla ska hålla oss friska.

Färre besök

Vi undanber oss också tillsvidare alla, inte absolut nödvändiga, föräldrabesök i verksamheten och vi önskar, att ni vid eventuell hämtning efter skoldagens slut möter upp på utsidan skolan. En del av våra planerade möten kan komma att genomföras digitalt. 

Vid stängning av förskola eller skola

Som vårdnadshavare kan du få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Försäkringskassans information

 

Frågor och svar om förskola och skola

Jag tror att mitt barn är sjukt, vad ska jag göra?

Om ditt barn inte är friskt ska barnet stanna hemma. Gå till 1177 Vårdguiden för råd och rekommendationer. 

När kan förskolebarn vistas i förskola och när de ska vara hemma vid misstänkt covid-19?

Folkhälsomyndighetens svar

När kan barn och unga gå tillbaka till förskolan, skolan eller annan aktivitet om de har varit sjuka?

Folkhälsomyndighetens svar

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Följ riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Annars missar det undervisningen som ges när det är borta. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 ska gå i skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om detta.

Mitt barn har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom

Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om det har nedsatt immunförsvar eller har en annan sjukdom, bör du som vårdnadshavare kontakta barnets läkare.

Jag som vårdnadshavare har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom

Känner du att ditt barn inte kan gå i skolan för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem? Då ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Min skola har elev eller lärare som sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd Västra Götaland som bestämmer vad som ska ske vidare, till exempel smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller hos er.

Jag har frågor om coronaviruset/covid-19. Vart kan jag vända mig?

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13.

Om förskola eller fritids stänger, måste jag betala avgiften då?

Kommunen ska betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. (Svar från SKR). Skolor och förskolor i Kungälvs kommun håller öppet som vanligt. 

Jag är permitterad, får mitt barn använda sin plats på förskola eller fritids?

Alla barn som har plats inom barnomsorg eller på fritidshem har kvar sina platser utan förändringar oavsett om vårdnadshavarna har permitterats. Det innebär att tidigare lämnade scheman gäller.

Kan jag bli av med min barnomsorgsplats om mitt barn varit frånvarande länge?

Kungälvs kommun kan säga upp en barnomsorgsplacering om barnet varit frånvarande två månader eller längre. Detta gäller inte vid anmäld frånvaro, till exempel om barnet varit hemma i två månader på grund av Covid-19 och vårdnadshavarna har haft en dialog med förskolan.

 

Så kan du prata med ditt barn

Krisinformation.se: Så pratar du med barn om coronaviruset

Information från BRIS

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips på hur barn kan hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.

 

Riktlinjer för förskola och skola

Myndigheternas riktlinjer för förskolor och skolor:

 

Ny skolförordning beslutad av regeringen

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Den nya förordningen kan användas när en skola behöver stänga eller har hållit stängt. Exempel för att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter diskussion med smittskyddsläkare.

Ny förordning möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset 

Till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften.

Det finns ett informationsblad till vårdnadshavare som heter Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? från MSB.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

Who may be offered childcare if schools, nursery schools, after-school centres, or other educational activities close?

MSBs samlade information om föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  Sidan uppdaterades: