Så arbetar vi med vård och omsorg

Spridningen av coronaviruset och covid-19 ställer stora krav på vård- och omsorgsarbetet i Kungälvs kommun. Vi har ställt om alla våra verksamheter och anpassat dem efter den rådande situationen och myndigheternas riktlinjer.

Gemensamt för alla verksamheter är att de arbetar enligt de vårdhygienska rutiner som gäller vid covid-19-smitta. Personalen arbetar efter basala hygienrutiner och med den skyddsutrustning som riktlinjerna säger ska användas i olika situationer. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att ingen personal jobbar när den är sjuk.

Hemtjänst

Personal inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Den som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna.

Inom kommunal hemtjänst arbetar man för att begränsa smittspridning utan att någon blir utan nödvändig vård och omsorg.

Det finns ett särskilt hemtjänstteam som arbetar med de personer som har bekräftad eller misstänkt covid-19-smitta. Teamet består av personal från den ordinarie hemtjänsten.

Äldreboende

Personal inom äldreomsorgen är van att arbeta med infektioner och smittor. Om en person på ett äldreboende har fått covid-19 bekräftat träder en rad skyddsåtgärder i kraft och man tillämpar barriärvård. Barriärvård kallas den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad person. Allt i syfte att förhindra spridning av virus och bakterier.

Besök på äldreboende

Nu är det många på kommunens äldreboenden som är vaccinerade mot covid-19. När du besöker en anhörig på ett äldreboende är det fortfarande viktigt att följa de allmänna råden för att förhindra smittspridning.
Vaccinet mot covid-19 ger ett gott skydd för den som har vaccinerats, men det finns fortfarande en allmän smittspridning av covid-19 i samhället. Alla äldreboenden har rutiner för hur besök ska gå till för att minska risken för smittspridning.

Följande gäller för besökare:

  • Du ska vara helt frisk och symtomfri vid besöket. Håll god handhygien.
  • Det är besökstid måndag till söndag mellan klockan 10 och 19. Det är bra om du ringer innan ditt besök så att personalen vet att du ska komma.
  • Vid besöket kan ni vistas i lägenheten eller utomhus, men inte på boendets allmänna ytor.
  • Du måste ta på munskydd när du går in på boendet och ha det på när du vistas i lokalerna, i lägenheten avgör hyresgästen om besökare ska använda munskydd.
  • Varje besökare behöver lämna namn och telefonnummer, detta för att vi ska kunna smittspåra om smitta bryter ut på boendet.

 

Funktionshinderverksamheter

Vi har tillfälligt stängt för besök till vissa bostäder med särskild service (BMSS) och serviceboenden. Det gäller bara boenden där hyresgästerna tillhör särskilt utsatta grupper. Beslutet gäller tills vidare.

Inom boendestöd och kommunal personlig assistans arbetar personalen för att begränsa smittspridning utan att någon blir utan nödvändigt stöd.

Hemsjukvård

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom hemsjukvården är vana att arbeta med infektioner och smitta. Inom hemsjukvården arbetar man för att begränsa smittspridning utan att någon blir utan sina hälso- och sjukvårdsinsatser. Sjuksköterskor utför provtagning för covid-19 på delegation från Västra Götalandsregionen.

Hemsjukvårdens utbildningssjuksköterskor utbildar alla berörda verksamheter i basalhygienrutiner samt utbildning om skyddsutrustning för covid-19. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter utbildar alla berörda verksamheter inom rehabilitering vid andningsbesvär och positionering med anledning av covid-19. 

Sjukvårdsmaterial til privata vårdaktörer

Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19? Exempelvis handskar, munskydd och handsprit, vänd dig till Bodil Ekstrand på telefon 0303-23 80 00 så att kommunen kan ta med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

  Sidan uppdaterades: