Gymnasium och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten har beslutat att de allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter ska tas bort från och med 29 september 2021. Här kan du läsa om vad som gäller för gymnasiet efter beslutet.

Det allmänna rådet om att undvika trängsel tas bort

För gymnasiets del innebär det här att de förebyggande åtgärder vi har vidtagit under pandemin nu tas bort men att vi kommer fortsätta ha beredskap för att hantera nya fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt. Det innebär att undervisningen kommer att ske på plats i skolan, så kallad närundervisning och att vi kommer att fortsätta att testa och smittspåra elever och personal vid utbrott och föra dialog med smittskydd Västra Götaland i de fall det är aktuellt. 

Ovaccinerade ska fortsätta hålla avstånd när det är möjligt

För personer från 18 år som inte är fullvaccinerade kvarstår Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd när det är möjligt men skolan har inte längre någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade utan det är individens eget ansvar.

Skolan har fortsatt ansvar att förebygga smittspridning

Vi har även framöver ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljö och kommer därför att fortsätta informera elever och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka och se till att det finns fortsatt goda hygienrutiner.

Myndigheternas information

Vad gäller i skolan från 29 september? - Folkhälsomyndighetens webbplats
Gymnasieskolan - Folkhälsomyndighetens webbplats
Skolan under coronapandemin-detta gäller från 29 september - Skolverkets webbplats

 

  Sidan uppdaterades: