Gymnasium och vuxenutbildning

Här kan du läsa om vad som gäller för gymnasiet.

Från och med måndag den 1 mars återgår eleverna i årskurs 7–9 och gymnasiet till delvis distansundervisning. Det innebär att undervisningen kommer att ske både på plats i skolan och på distans, på samma sätt som före sportlovet.

Det var efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland som undervisningen helt gick över till distans under vecka 8 för att minska smittspridningen. Den fortsatta rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland är att fjärr-och distansundervisning i gymnasiet behöver fortsätta ytterligare en tid, men att gradvis återgå till närundervisning. 

För eleverna på Mimers Hus gymnasium innebär det en kombination av distans- och närundervisning från och med den 1 mars och som längst fram till den 11 juni 2021. Gymnasiesärskolan, enstaka program och moment är undantagna från distansundervisning.

  Sidan uppdaterades: