Gymnasium och vuxenutbildning

Här kan du läsa om vad som gäller för gymnasiet.

Rekommendation om distansundervisning på nationell och regional nivå har upphört. Det betyder att Mimers Hus gymnasium utgår från lokala förutsättningar vid bedömningen.

Gymnasiet har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridning enligt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Trots det är det svårt att upprätthålla tillräckligt med avstånd i klassrum, korridorer och matsal. För att minska trängseln behöver därför viss undervisning fortsätta att bedrivas på distans.

Fram till sommarlovet 11 juni kommer därför två tredjedelar av eleverna att ha undervisning på plats och en tredjedel på distans. Ytterligare information till elever och vårdnadshavare skickas ut via Unikum eller Teams.

I bedömningen har även hänsyn tagits till att trängseln i kollektivtrafiken är fortsatt stor utifrån smittoläget i regionen.

Gymnasiesärskolan, enstaka program och moment är undantagna från distansundervisning.

Vid smitta på skolan

Gymnasiet följer riktlinjerna från Smittskydd Västra Götaland när personal eller elever med covid-19 befunnit sig på skolan. Du hittar riktlinjerna på deras webbplats. 

Smittskydd VGRs information till skolor

Folkhälsomyndigheten har beslutat om utökad provtagning på arbetsplatser som innebär att även symtomfria personer ska testas. 

Utökad testning vid smittspårning

 

  Sidan uppdaterades: