Förebyggande åtgärder mot covid-19 på Mimers hus gymnasium

Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd för att minska smittspridningen av covid-19 i skolan. Mimers hus anpassar sin verksamhet utifrån vad som angetts och följer utvecklingen av myndigheters råd och restriktioner.

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av covid-19:

 • Vid symtom ska du/vi stanna hemma
 • Håll avstånd
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Eleverna påminns dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Social samvaro

 • Vi undviker smittspridning i klassrummet genom att i möjligaste mån utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen.
 • Vi undviker större samlingar i matsal, omklädningsrum eller teater.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Vi ser över möjligheterna att förlägga verksamhet och undervisning utomhus. Vi undviker de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt. Det innebär också att elevernas möjlighet till att byta om alla samtidigt behöver begränsas.

Undervisning

 • Verksamheten kommer att organiseras för att försöka undvika smittspridning i möjligaste mån.

De tagna besluten kan ändras utifrån eventuella nya rekommendationer. Denna information uppdateras kontinuerligt vid förändring.

Mimers hus gymnasium

  Sidan uppdaterades: