Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

Här kan du läsa om råd och rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19.

Nationella allmänna råd

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nationella allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

När behöver jag kontakta vården?

Har du symtom på smitta eller andra frågor rörande din hälsa? De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Läs mer hos 1177, Västra Götalandsregionen, för aktuell information.

Information om covid-19 på 1177, Västra Götalandsregionen

Ring 113 13 för information om covid-19

Om du vill prata med någon om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Riskgrupper covid-19

Här kan du läsa myndigheternas information om vilka som är riskgrupper för covid-19.

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper om covid-19

Socialstyrelsens rapport om riskgrupper

Telefonlinje om corona på flera språk

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret är 08-123 680 00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

  Sidan uppdaterades: