Stöd till näringslivet

Coronaviruset påverkar näringslivet på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Här kan du som företagare se vilket stöd du kan få.

Extra stöd till företag inom besöksnäring och handel

Har ditt företag drabbats av pandemin? Behöver du hjälp med att hitta en väg framåt? Hör av dig till Business Region Göteborg! 

Business Region Göteborg (BRG) satsar nu extra resurser på att stärka företag inom turism, hotell, restaurang, event och handel. Allt för att underlätta återhämtningen och skapa förutsättningar för fortsatt affärsverksamhet. Du kan bland annat få personlig rådgivning, en analys av företagets status och möjlighet till större kompetens och konkurrenskraft. Allt är kostnadsfritt!

Exempel på vad BRG kan bidra med:

  • Analys för att tillsammans definiera företagets behov.
  • Upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning.
  • Nulägesanalys – en fördjupad analys av företagets status.
  • Webbinarium inom ledarskap och organisation, ekonomi och handlingsplan, digitalisering samt e-handel.

Fler erbjudanden anpassade efter företagens behov kommer längre fram. Hör av dig till foretag@businessregion.se så formar BRG det stöd du behöver! Erbjudandet gäller dig som har 0-250 anställda och som vill stärka ditt företags affärsnytta.

Läs vidare på Business Region Göteborgs webbplats

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag på Länsstyrelsens webbplats

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Driver du enskild firma och har drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin? Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare går nu återigen att söka. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare på Länsstyrelsen webbplats

Covid‑19‑lagen och tillsyn

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari 2021. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Besök Länsstyrelsens webbplats för att läsa mer om lagen och tillsynen av den. 

Tillsyn av den till tillfälliga covid-19-lagen på Länsstyrelsens webbplats

Kungälvs kommuns stödåtgärder för företagare med anledning av coronavirusets effekter

Effekterna av coronaviruset och covid-19 är omfattande för närings- och föreningslivet, inte minst för besöksnäringen och handeln. Därför inför Kungälvs kommun olika åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu. Det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens betalningsförmåga, dels om att bidra till ökad försäljning.

Så här gör du som företagare i Kungälvs kommun för att få stöd:

1. Uteserveringar

Kommunen tar inte ut avgifter för uteserveringar för hela 2021. Vi prioriterar snabb handläggningstid när det gäller upplåtelseärenden för uteserveringar. 

2. Livsmedelskontroll

När det gäller livsmedelskontroll har inspektörerna som genomför kontroll förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med inspektören eller kontakta kundcenter på kommun@kungalv.se om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

3. Uppskov med betalning

Uppskov med betalning för föreningar och verksamhetsutövare avser:

  • bygglovs-, tillsyns- eller tillståndsavgift
  • VA och sophantering
  • livsmedelskontroll och miljötillsyn
  • markupplåtelser av offentlig plats
  • tillsynsavgifter för alkohol
  • hyra av lokaler

Om du som företagare eller förening behöver uppskov med fakturor ska du ansöka om det. Uppskovet gäller 90 dagar. Vid uppskov faktureras inte ränta, beslutet tas i kommunstyrelsen 2 april. Se vem som är avsändaren och använd de kontaktuppgifter som står på fakturan.

4. Snabbare betalning till leverantörer

Om du som leverantör till kommunen har behov av att korta betalningstider för fakturor ska du mejla till Ek.leverantorsgrupp@soltakab.se. Uppge kommun, fakturanummer och organisationsnummer.

5. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden för verksamhetsutövare

När det gäller övriga tillsynsärenden kan du kontakta kundcenter på kommun@kungalv.se för vidare hjälp.

6. Förlängd avgiftsfri parkeringstid

Kommunen har förlängt den avgiftsfria parkeringstiden på Ytterbyvägen.

7. Utökad rådgivning till företag

Kungälvs kommun är medlem i Business Region Göteborg. Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Kontakt foretagslotsen.extra@businessregion.se och telefon 031-365 00 65.

 

Länkar till myndigheter och organisationer

  Sidan uppdaterades: