Stöd till näringslivet

Coronaviruset påverkar näringslivet på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Här kan du som företagare se vilket stöd du kan få.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur man kan sälja varor eller tjänster. Myndighet för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information till verksamhetsutövare. Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare från MSB

 

Kungälvs kommuns stödåtgärder för företagare med anledning av coronavirusets effekter

Effekterna av coronaviruset och covid-19 är omfattande för närings- och föreningslivet, inte minst för besöksnäringen och handeln. Därför inför Kungälvs kommun olika åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu. Det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning.

Så här gör du som företagare i Kungälvs kommun för att få stöd:

1. Uteserveringar

Kommunen tar inte ut avgifter för uteserveringar för hela 2020. Vi prioriterar snabb handläggningstid avseende upplåtelseärenden för uteserveringar. Beslutet tas i kommunfullmäktige 2 april.

2. Livsmedelskontroll

När det gäller livsmedelskontroll har inspektörerna som genomför kontroll förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med inspektören eller kontakta kundcenter på kommun@kungalv.se om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

3. Anstånd med betalning

Anstånd med betalning för föreningar och verksamhetsutövare avser:

 • bygglovs-, tillsyns- eller tillståndsavgift
 • VA och sophantering
 • livsmedelskontroll och miljötillsyn
 • markupplåtelser av offentlig plats
 • tillsynsavgifter för alkohol
 • hyra av lokaler

Om du som företagare eller förening behöver anstånd med fakturor ska du ansöka om det. Anståndet gäller 90 dagar. Vid anstånd debiteras inte ränta, beslutet tas i kommunstyrelsen 2 april. Se vem som är avsändaren och använd de kontaktuppgifter som står på fakturan.

4. Snabbare betalning till leverantörer

Om du som leverantör till kommunen har behov av att korta betalningstider för fakturor ska du mejla till Ek.leverantorsgrupp@soltakab.se. Uppge kommun, fakturanummer och organisationsnummer.

5. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden för verksamhetsutövare

När det gäller övriga tillsynsärenden kan du kontakta kundcenter på kommun@kungalv.se för vidare hjälp.

6. Förlängd avgiftsfri parkeringstid

Kommunen har förlängt den avgiftsfria parkeringstiden på Ytterbyvägen. Vi kommer att utöka på fler platser.

7. Utökad rådgivning till företag

Kungälvs kommun är medlem i Business Region Göteborg. Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Kontakt foretagslotsen.extra@businessregion.se och telefon 031-365 00 65.

 

Nya regler för restauranger och krogar

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Folkhälsomyndighetens regler för restauranger och krogar

 

Nytt nyhetsbrev från Kungälvs kommun

Nyhetsbrev näringliv nummer 2 2020

 

Preumerera på nyhetsbrev om näringsliv

 

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Länkar till myndigheter och organisationer

  Sidan uppdaterades: