Vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om vad som gäller för vaccination mot covid-19.

Prioriteringar av vilka som erbjuds vaccination först har gjorts med målet att skydda liv och hälsa. Vacciner mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Utifrån rekommendationerna föreslår Folkhälsomyndigheten att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser.

På 1177.se kan du läsa om vaccinen mot covid-19 och om vilka som kommer att erbjudas vaccin först. Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför startar vaccineringen av de som är medicinska riskgrupper och de som är 70 år och äldre och bor i särskilt boende.

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du ta del av senaste nytt om vaccination i Västra Götaland.

Om vaccination motcovid-19 på Västra Götalandsregionens webbplats

Här kan du se en överblick över vilka grupper som ska vaccineras i fas 1-4 och var vaccinaationen sker:

Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 på 1177.se

Vaccinering av personer på kommunens äldreboenden

I en första fas vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

I Kungälvs kommun pågår vaccinering av de som bor på särskilda boende för äldre sedan vecka 1 2021. Nästkommande grupper är personer i riskgrupp med kommunal vård och omsorg i hemmet, deras vuxna hushållskontakter samt kommunal vård- och omsorgspersonal. Därefter fortsätter kommunen att vaccinera personer i de prioriterade grupperna i fas 2-3 där bland andra personer på LSS-boende kommer att vaccineras.  

Privata utförare inom LSS

Privata utförare inom LSS som finns i Kungälvs kommun kan kontakta kommunen för information om vaccination av sin personal. Kontakta Samuel Sjunnesson, kontaktperson för personalvaccination för ytterligare information på telefon 0303-23 96 92 eller e-post samuel.sjunnesson@kungalv.se.

 Nationell information

Om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

  Sidan uppdaterades: