Internationellt samarbete

I Kungälvs kommun är vi angelägna om att utveckla det internationella arbetet. Detta styrs av den internationella policy som antagits av kommunfullmäktige.

Det internationella arbetet ger oss kunskaper som ökar tolerans och förståelse människor emellan. Vi tror att det internationella samarbetet kan skapa ett mervärde för Kungälvs kommuns invånare och näringsliv och därmed bidra till ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Prioriterade områden för arbetet är utveckling av kommunens egen verksamhet, tillväxt och näringslivsutveckling samt omvärldsbevakning. Politiker och tjänstemän ska aktivt söka kunskap i omvärlden för kunskapsutbyte och utveckling som stärker Kungälvs kommun.

 

EU-projekt

Kungälvs kommun deltar i olika EU-finansierade projekt. Erbjuder EU:s fonder samarbete och finansiering av utvecklingsprojekt ska detta särskilt tillvaratas. Kommunens samtliga verksamheter och bolag har i uppdrag att bevaka möjligheterna till en positiv utveckling av den egna verksamheten genom ett aktivt samarbete i EU-utvecklingsprojekt.

 

LEADER Södra Bohuslän

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden bygger på att företag, föreningar, organisationer och myndigheter har en landsbygdsutvecklande projektidé de vill genomföra. De kan sedan söka stöd för att kunna förverkliga sitt projekt. Projekten ska vara lokalt förankrade och ha ett tydligt underifrånperspektiv. Det ska alltså vara de som kommer med idén som sedan ska driva projektet.

LEADER bekostas av EU, staten, kommunen och med privata medel. Den privata satsningen kan vara pengar eller ideellt arbete. LEADER-metoden främjar samverkan mellan olika aktörer för att få spinoffeffekter som leder till att 1+1=3. Enskilda personer kan inte beviljas stöd.

LEADER-områden finns över hela Europa och LEADER Södra Bohusläns område sträcker sig över kommunerna Uddevalla och Stenungsund, Tjörn och Orust, Kungälv och Öckerö och Göteborgs Södra Skärgård.
LEADER Södra Bohusläns utvecklingskontor finns på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.
Mer information finns på leadersodrabohuslan.se

 

Vänortssamarbete

Kungälvs kommun har två vänorter. Hiddenhausen i Tyskland och Perano i Italien. Inriktningen för kunskapsutbyte med kommuner, eller motsvarande, i andra länder ska i första hand ske utifrån gemensamma utvecklingsprojekt.

 

  Sidan uppdaterades: