Kungälvs vänorter

Hiddenhausen

Den nordvästtyska staden Hiddenhausen har varit vänort till Kungälvs kommun sedan 1991. En vänort är en ort i ett annat land som kommunen samarbetar med. Samarbetet med Hiddenhausen har främst handlat om kultur, äldreomsorg och skola. Vänorterna har besökt varandra flera gånger sedan utbytet började.

Det senaste mötet ägde rum i Hiddenhausen i maj 2016 då flera politiker och tjänstemän besökte staden. Fokus under besöket låg bland annat på destinationsutveckling och förhoppningen är att det ska leda till fler upplevelser, möten och arbetstillfällen.

Senast tyskarna besökte Kungälv var i september 2012. Under besöket delade man erfarenheter om medborgardialogen i samhällsplanering. Våra besökare fick bland annat ta del av vår dialogprocess i översiktsplanearbetet. Vänortsmötet avslutades med ett besök vid Göteborgsregionens kommunalförbund GR för att ta del av regionplaneringens förutsättningar. 

Under flera år har ett uppskattat utbyte skett mellan eleverna på Ytterbyskolan och elever från Olof Palmes skola i Hiddenhausen. Eleverna får bo hos tyska familjer och uppleva tysk kultur. När de tyska ungdomarna besöker Kungälv bor de hos svenska familjer.

Vänorten Hiddenhausens officiella hemsida (extern länk)

 

Perano

Kungälv har sedan 2011 ett samarbete med Comune di Perano i Italien. Representanter från Kungälv besökte Perano 2011. 

I december 2012 besökte representanter från Perano Kungälv. Vid besöket var maten i fokus och Kungälvs företagare och vår måltidspersonal fick ta del av den italienska maten. 

Samarbetet mellan Perano och Kungälv fortsatte sommaren 2013 med att ungdomar från Perano kom till Kungälv. Dessa tog i sin tur emot Kungälvsungdomarna under höstlovet 2013.

Vänorten Peranos officiella hemsida(extern länk)

 

  Sidan uppdaterades: