Flyktingguide i Kungälv

Integration börjar i samhörighet. Det sker genom att människor möts och skapar personliga kontakter där man ser och inkluderar varandra. Välkommen till det mötet hos oss om du vill engagera dig och vara den som gör skillnad - för nyanlända och för dig själv.

Många svenskar och nyanlända vill umgås, men har svårt att hitta vägar att mötas. Flyktingguide/språkvän är ett sätt att umgås över gränserna där nyanlända och etablerade svenskar får kontakt med varandra. Genom att bli flyktingguide/språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i Kungälv att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Flyktingguide handlar inte om att lära en nyanländ hur myndigheterna fungerar, utan om att umgås och ha roligt. Du blir den nyanländes språkvän – någon att samtala och öva språket med, samtidigt som ni lär av varandra. Flyktingguide/språkvän är ett möte på bådas villkor där ni möts helt frivilligt.

Vem kan bli flyktingguide/språkvän?

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att bli flyktingguide eller språkvän, bara du är intresserad av att träffa nya människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. När du anmäler ditt intresse matchar vi ihop dig med en person utifrån era önskningar i ansökan. Vi matchar bara ihop familjer med familjer, män med män, kvinnor med kvinnor eller kompisgäng med kompisgäng.

En flyktingguide är inte en person som arbetar på en myndighet eller en betald vägledare utan en medmänniska som har ett socialt engagemang. Som flyktingguide engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden genom att guida, välkomna och språkträna med den nyanlända.

Den första månaden är en slags ”prövotid” då ni träffas på försök. Sedan väljer ni själva om ni vill fortsätta träffas eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten avslutas normalt efter ett år. Den som vill kan då få en ny matchning.

Vad gör en flyktingguide/språkvän?

Det är ni tillsammans, flyktingguide och språkvän, som bestämmer när ni ska träffas och vad ni vill göra utifrån era intressen. Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans. Ni kan till exempel gå på promenader, ta en fika eller gå på studiecirklar tillsammans. Ni gör det ni tycker är roligt. 

Hur anmäler jag mig?

Är du intresserad av att bli flyktingguide anmäler du dig via vårt webbformulär.
Bli flyktingguide - webbanmälan

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post: kommun@kungalv.se eller telefon: 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: