Marstrands historia

Marstrand har liksom Kungälv ett medeltida förflutet. Staden grundades på 1200-talet av den norske kungen Haakon Haakonsson.

Grundandet sammanföll med en av de betydelsefulla sillfiskeperioderna. Sillfisket var också en viktig orsak till att staden blomstrade upp periodvis, med en höjdpunkt under mitten av 1500-talet. Mot slutet av samma århundrade skedde en markant nedgång i sillfisket och år 1643 ödelades Marstrand i en storbrand.

Carlstens fästning, utgjorde liksom Bohus fästning, en viktig försvarsanläggning som fick utstå flera belägringar. Under fredstid fick fästningen en ny betydelse som fängelse.

Stadsutveckling

Marstrand hade under 1800-talet utvecklats till en mycket uppskattad badort med ett stort antal sommargäster, däribland flera kungligheter. Marstrand genomgick inte samma befolkningsutveckling som Kungälv och 1900-talets utbyggnad av Marstrand skedde främst på Koön.

  Sidan uppdaterades: