Projekt inom sociala översiktsplanen

Drogprevention – att göra rätt från början

Det förebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Kungälvs kommun har länge arbetat för att minska skador och missbruk av olika droger bland våra ungdomar. Nu tar vi ytterligare ett steg.

Det handlar dock inte bara om att vässa strategier eller ta fram bättre riktlinjer utan mer "hands on". Att rikta förebyggande insatser mot bruk av droger i de ungdomsmiljöer där detta förekommer.

Läs mer om Projekt drogprevention

 

Familjehuset Klippan

Kungälvs kommun och Kustens vårdcentral har tillsammans ansökt och blivit beviljade medel om 8 miljoner från Västra Götalandsregionen (VGR). Detta för att under 2017-2019 kunna etablera och utveckla ett Familjehus 7- 15 år. Syftet är att skapa en gemensam arena för att utveckla ett integrerat och familjeorienterat evidensbaserat arbetssätt. 

Läs mer om Familjehuset Klippan 

 

Stöd till arbetslösa unga

Ungdomshuset Framsteget handlar om att samlokalisera de redan befintliga verksamhetsdelar som riktar sig till målgruppen. Målgruppen är alla ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 i Kungälvs kommun som varken arbetar eller studerar eller riskerar att hamna i en sådan situation.

Tanken är att de ska kunna gå till ett och samma ställe (en väg in) om och när de behöver stöd för att komma i studier och/eller arbete.

Läs mer om Framsteget

  Sidan uppdaterades: