Projekt inom sociala översiktsplanen

Hållbara Björkås

Utvecklingen av bostadsområdet Björkås i Ytterby sker i samarbete med det kommunägda bostadsbolaget Förbo. Syftet med arbetet är att utveckla bland annat bostäder och mötesplatser samt renovera befintligt bestånd i nära dialog med de boende. Det sociala perspektivet handlar om att tänka nytt kring vad kommunen behöver satsa på för att göra rätt prioriteringar som lönar sig på sikt.

Tillsammans med Göteborgsregionen och kommunerna Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund har Kungälv under 2017–2019 deltagit i ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt för att motverka boendesegregation. I projektet är en "Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering" framtagen. Kungälvs bidrag i arbetet är hur vi arbetar med Socialt investeringsperspektiv i utvecklingen av bostadsområdet Björkås. 

Göteborgsregionens (GR) information om projektet

 

Familjehuset Klippan

Kungälvs kommun och Kustens vårdcentral har tillsammans ansökt och blivit beviljade medel om 8 miljoner från Västra Götalandsregionen (VGR). Detta för att under 2017-2019 kunna etablera och utveckla ett Familjehus 7- 15 år. Syftet är att skapa en gemensam arena för att utveckla ett integrerat och evidensbaserat arbetssätt som baserar sig på familjen. 

Läs mer om Familjehuset Klippan 

 

Stöd till arbetslösa unga

Ungdomshuset Framsteget handlar om att samlokalisera de redan befintliga delar i verksamheten som riktar sig till målgruppen. Målgruppen är alla ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 i Kungälvs kommun som varken arbetar eller studerar eller riskerar att hamna i en sådan situation.

Tanken är att de ska kunna gå till ett och samma ställe (en väg in) om och när de behöver stöd för att komma i studier och/eller arbete.

Projektet har numera övergått i ordinarie verksamhet.

Läs mer om Framsteget

  Sidan uppdaterades: