Projekt inom sociala översiktsplanen

Familjehuset Klippan

Kungälvs kommun och Kustens vårdcentral har tillsammans ansökt och blivit beviljade medel om 8 miljoner från Västra Götalandsregionen (VGR). Detta för att under 2017-2019 kunna etablera och utveckla ett Familjehus 7- 15 år. Syftet är att skapa en gemensam arena för att utveckla ett integrerat och evidensbaserat arbetssätt som baserar sig på familjen. 

Läs mer om Familjehuset Klippan 

 

Stöd till arbetslösa unga

Ungdomshuset Framsteget handlar om att samlokalisera de redan befintligadelar i verksamheten som riktar sig till målgruppen. Målgruppen är alla ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 i Kungälvs kommun som varken arbetar eller studerar eller riskerar att hamna i en sådan situation.

Tanken är att de ska kunna gå till ett och samma ställe (en väg in) om och när de behöver stöd för att komma i studier och/eller arbete.

Läs mer om Framsteget

  Sidan uppdaterades: