Sammanträdesidor 2022

Arvodesnämnden (ej uppdaterad)

Arvodesnämnden sammanträder onsdagar.
27 januari
3 mars
5 maj
16 juni
1 september
13 oktober
8 december

Bildning och lärande, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar.
19 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
21 september

Bildning och lärande, utskottet

Utskottet sammanträder tisdagar.
1 februari
8 mars
12 april
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
29 november

Demokratiberedningen

Beredningen sammanträder torsdagar.

20 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
23 juni
22 september

Ekonomiberedningen

Beredningen sammanträder onsdagar.

19 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
21 september

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar klockan 17.00.
27 januari
3 mars
7 april
12 maj
30 juni
1 september
6 oktober
3 november
10 november
1 december
8 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar.
12 januari
16 februari
23 mars
6 april
27 april
18 maj
1 juni
22 juni
17 augusti
21 september
12 oktober
19 oktober
16 november
23 november
14 december

Kultur- och fritidsberedning

Beredningen sammanträder tisdagar.
18 januari
22 februari
22 mars
26 april
17 maj
21 juni
20 september

Miljö- och byggnadsnämnden (ej uppdaterad)

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagar.
21 januari
18 februari
18 mars
22 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Samhälle och utveckling, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar.
19 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
21 september

Samhälle och utveckling, utskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder tisdagar.
1 februari
8 mars
12 april
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
29 november

Sociala myndighetsnämnden (ej uppdaterad)

Sociala myndighetsnämnden sammanträder torsdagar.
21 januari
4 februari
18 februari
3 mars (onsdag)
18 mars
31 mars (onsdag)
14 april (onsdag)
29 april
12 maj (onsdag)
27 maj
10 juni
23 juni (onsdag)
8 juli
12 augusti
26 augusti
9 september
23 september
6 oktober (onsdag)
21 oktober
3 november (onsdag)
18 november
1 december (onsdag)
16 december

Trygghet och stöd, beredningen

Beredningen sammanträder tisdagar.
18 januari
22 februari
22 mars
26 april
17 maj
21 juni
20 september

Trygghet och stöd, utskottet

Sociala utskottet sammanträder onsdagar.
2 februari
9 mars
13 april
4 maj
8 juni
7 september
5 oktober
9 november
30 november

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder onsdagar.
27 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
29 september
24 oktober
24 november
15 december

  Sidan uppdaterades: