Motioner 2014

Vad är en motion?

Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

KS2014-846 Motion om solfångare

pdf - Filstorlek: 33,0 KB

KS2014-845 Motion om behovet av en studie- och diskussionsdag om demokratisk människosyn

pdf - Filstorlek: 42,9 KB

KS2014-83 Motion om rastgårdar för hundar

pdf - Filstorlek: 384,4 KB

KS2014-752 Motion - Styr och ställ i Kungälv

pdf - Filstorlek: 37,8 KB

KS2014-579 Motion om Hausing first - Boende för missbrukare

pdf - Filstorlek: 26,3 KB

KS2014-450 Motion om andel ekologiska livsmedel i Kungälvs kommuns verksamheter

pdf - Filstorlek: 72,6 KB

KS2014-441 Motion om politisk jämställdhet

pdf - Filstorlek: 931,2 KB

KS2014-2447 Motion om att göra Kungälv till en Fairtrade City

pdf - Filstorlek: 44,8 KB

KS2014-2445 Motion om drogförebyggande arbete i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 30,9 KB

KS2014-2051 Motion om behovet av en studie- och diskussionsdag om demokratisk människosyn

pdf - Filstorlek: 39,2 KB

KS2014-181 Motion pedagogisk ledning i Kungälv

pdf - Filstorlek: 73,2 KB

KS2014-1766 Motion om kommunstyrelsens reglemente

pdf - Filstorlek: 47,3 KB

KS2014-1720 Motion om att öka tillgängligheten i Fontin under vinterhalvåret

pdf - Filstorlek: 34,2 KB

KS2014-1707 Motion om utomhusbad i centrala Kungälv sommartid

pdf - Filstorlek: 26,7 KB

KS2014-1690 Motion om strömkraft vid Ormo skärmar

pdf - Filstorlek: 43,3 KB

KS2014-169 Motion om åtgärder till hjälp för de som tigger på våra gator

pdf - Filstorlek: 398,5 KB

KS2014-1676 Motion om utredning kring motorgård i Kärna

pdf - Filstorlek: 43,4 KB

KS2014-1675 Motion om utökad cykelbana Kärna – Kovikshamn - Tjuvkil

pdf - Filstorlek: 36,0 KB

KS2014-1629 Motion om simbadet Oasen

pdf - Filstorlek: 25,5 KB

KS2014-1550 Motion om mat till våra äldre som bor i egna hem

pdf - Filstorlek: 76,5 KB

KS2014-1498 Motion om upprättande av begravningsplats för avlidna med muslimska trosinriktningar

pdf - Filstorlek: 26,6 KB

KS2014-1461 Motion angående jämlik lön

pdf - Filstorlek: 37,1 KB

KS2014-123 Motion angående övernattningsmöjligheter för barn och ungdomar

pdf - Filstorlek: 38,4 KB

KS2014-122 Motion om tillgång till läkarsekreterare i Kungälvs skolor

pdf - Filstorlek: 36,7 KB

KS2014-1059 Motion om kvalitetsupphandling i hemtjänst och äldrevård

pdf - Filstorlek: 24,8 KB
  Sidan uppdaterades: