Motioner 2015

Vad är en motion?

Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

KS2015-794 Motion om bostadsredovisning i kommunen

pdf - Filstorlek: 35,8 KB

KS2015-691 Motion om förbättrad kvalite på Kungälvs kommuns äldrevård

pdf - Filstorlek: 27,9 KB

KS2015-575-1 Motion beträffande ett förstärkt civilsamhälle

pdf - Filstorlek: 50,8 KB

KS2015-574 Motion beträffande kartläggning av framtida klimatanpassningar

pdf - Filstorlek: 43,9 KB

KS2015-572 Motion upphandling av kött och fågel för kommunens måltidsverksamhet

pdf - Filstorlek: 49,3 KB

KS2015-571 Motion beträffande förtur på Marstrandsfärjan

pdf - Filstorlek: 40,7 KB

KS2015-570 Motion beträffande ”Unga nybyggare” – Mäjlighet att anlägga billiga ungdomsbostäder

pdf - Filstorlek: 60,3 KB

KS2015-569 Motion beträffande äldres valfrihet avseende boende

pdf - Filstorlek: 67,2 KB

KS2015-568 Motion ”Kroppkakor och Kebab – den mångkulturella äldreomsorgen”

pdf - Filstorlek: 46,6 KB

KS2015-567 Motion om att Kungälvs kommun inför ökad kontinuitet inom Kungälvs kommuns hemtjänst

pdf - Filstorlek: 59,9 KB

KS2015-566 Motion om att Kungälvs kommun såsom medlem i Kommuninvest tar sin andel för att uppnå Kommuninvest kapitalisering under 2015

pdf - Filstorlek: 65,3 KB

KS2015-565 Motion om att Kungälvs kommun inför barnomsorgspeng för att kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med

pdf - Filstorlek: 64,9 KB

KS2015-564 Motion om utveckling av Bohusbanan

pdf - Filstorlek: 63,1 KB

KS2015-561 Motion beträffande medlemskap i NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

pdf - Filstorlek: 88,9 KB

KS2015-560 Motion beträffande bättre rustade unga konsumenter

pdf - Filstorlek: 46,0 KB

KS2015-559 Motion beträffande konkurrerande kommunal verksamhet

pdf - Filstorlek: 47,1 KB

KS2015-558 Motion beträffande förbättrade anställningsvillkor för välfärdens medarbetare – privat sjukvårdsförsäkring

pdf - Filstorlek: 89,7 KB

KS2015-557 Motion angående omlokalisering av ”Marstrandspergolan” till det nya Romelanda centrum

pdf - Filstorlek: 51,3 KB

KS2015-556 Motion beträffande ungdomars arbetmarknadsdebut och arbetsfrekvens

pdf - Filstorlek: 48,0 KB

KS2015-555 Motion beträffande Kungälv ska vara en öppen marknad

pdf - Filstorlek: 66,6 KB

KS2015-554 Motion angående samordning av upphandlingsfunktioner till SOLTAK AB

pdf - Filstorlek: 53,5 KB

KS2015-553 Motion beträffande pedagogisk resursbedömning i anslutning till årskurs 1

pdf - Filstorlek: 54,8 KB

KS2015-552 Motion beträffande upphandling av VA-utbyggnad

pdf - Filstorlek: 44,2 KB

KS2015-551 Motion beträffande skoltidsförlagd arbetspraktik inom grundskola och gymnasieskola

pdf - Filstorlek: 40,5 KB

KS2015-550 Motion beträffande utbildning av kommunens anställda i kommunikation och bemötande

pdf - Filstorlek: 50,7 KB

KS2015-549 Motion beträffande strukturerad utveckling av Kode

pdf - Filstorlek: 64,7 KB

KS2015-548 Motion beträffande säsongsbostäder på Marstrand juni-augusti

pdf - Filstorlek: 43,1 KB

KS2015-547 Motion beträffande utbildning av kommunens anställda i kommunikation och bemötande

pdf - Filstorlek: 50,4 KB

KS2015-546 Motion beträffande grundskolans organisering

pdf - Filstorlek: 54,8 KB

KS2015-545 Motion om skapandet av Mimers musikklasser

pdf - Filstorlek: 56,2 KB

KS2015-544 Motion beträffande passagerartrafik i skärgården sommartid

pdf - Filstorlek: 42,4 KB

KS2015-543 Motion om att Kungälvs kommun inför tak för barngrupperna i Kungälvs kommuns förskolor

pdf - Filstorlek: 66,7 KB

KS2015-542 Motion angående fler behöriga lärare

pdf - Filstorlek: 42,0 KB

KS2015-541 Motion om anläggande av en Airdome på Skarpe Nord

pdf - Filstorlek: 124,7 KB

KS2015-540 Motion beträffande arbetskläder till elevassistenter

pdf - Filstorlek: 34,7 KB

KS2015-538 Motion beträffande fler parkeringsplatser på Koön

pdf - Filstorlek: 50,9 KB

KS2015-537 Motion beträffande kommunens förslagsverksamhet

pdf - Filstorlek: 51,1 KB

KS2015-536 Motion beträffande prestationsbaserat LOK-stöd för föreningar för barn mellan 7 och 12 år fram till kl. 16.00

pdf - Filstorlek: 47,7 KB

KS2015-535 Motion om att Kungälvs kommun inför psykosociala arbetsmiljöutredningar vid svårare arbetsmiljöproblem och mobbing vid Kungälvs kommuns skolor

pdf - Filstorlek: 48,0 KB

KS2015-534 Motion angående hälsoprofilbedömning för kommunens medarbetare

pdf - Filstorlek: 45,9 KB

KS2015-533 Motion beträffande förutsättningar för parkering och trafikens genomströmning i framtidens stadskärna

pdf - Filstorlek: 50,7 KB

KS2015-532 Motion beträffande fritidspeng till barn i ekonomisk utsatthet

pdf - Filstorlek: 67,1 KB

KS2015-531 Motion beträffande medarbetarnas hälsa i fokus

pdf - Filstorlek: 43,4 KB

KS2015-530 Motion beträffande HBTQ-certifiering av Mimers Hus

pdf - Filstorlek: 77,9 KB

KS2015-529 Motion om att Kungälvs kommun inför klassmormormorfar och kamratstödjare inom Kungälvs kommuns skolor

pdf - Filstorlek: 52,7 KB

KS2015-528 Motion beträffande hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden

pdf - Filstorlek: 103,4 KB

KS2015-525 Motion om Generationsansvar för ett starkare Kungälv

pdf - Filstorlek: 2,3 MB

KS2015-367 Motion om tidsredovisning

pdf - Filstorlek: 45,3 KB

KS2015-267 Motion om valkretsindelning

pdf - Filstorlek: 33,9 KB
  Sidan uppdaterades: