Motioner 2016

Vad är en motion?

Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

KS2016-0208-1 Motion om möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens skolor

pdf - Filstorlek: 47,6 KB

KS2016-0472-1 Motion om att utse hedersmedborgare

pdf - Filstorlek: 23,6 KB

KS2016-0553-1 Motion om västra gatans funktion som gågata

pdf - Filstorlek: 82,2 KB

KS2016-0609-1 Motion om åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

pdf - Filstorlek: 55,4 KB

KS2016-0827-1 Motion om sittplatsläktare i Oasen

pdf - Filstorlek: 34,9 KB

KS2016-0828-1 Motion om utegym vid starten för vandringslederna på koön

pdf - Filstorlek: 32,2 KB

KS2016-0910-1 Motion om läromedelspolicy

pdf - Filstorlek: 49,8 KB

KS2016-0936-1 Motion om att förbättra kollektivtrafiken

pdf - Filstorlek: 63,0 KB

KS2016-0937-1 Motion om en kött- och fiskfri dag

pdf - Filstorlek: 47,3 KB

KS2016-0938-1 Motion klimatarbetet

pdf - Filstorlek: 98,3 KB

KS2016-0939-1 Motion om större färja

pdf - Filstorlek: 41,2 KB

KS2016-0950-1 Motion om inköpsförbud av artiklar som innehåller microplaster

pdf - Filstorlek: 49,2 KB

KS2016-1478-1 Motion om slopat fiskekort

pdf - Filstorlek: 36,8 KB

KS2016-1479-1 Motion om utbildning i barnkonventionen.pdf

pdf - Filstorlek: 34,0 KB

KS2016-1480-1 Motion om idrottsbibliotek.pdf

pdf - Filstorlek: 47,6 KB

KS2016-1482-1 Motion om att sluta ta emot flyktingar

pdf - Filstorlek: 51,7 KB

KS2016-1731-1 Motion om förbättrat jämställdhetsarbete

pdf - Filstorlek: 102,9 KB

KS2016-1789-1 Motion om digitalisering av kommunarkivet

pdf - Filstorlek: 29,0 KB

KS2016-1896-1 Motion om förkortad arbetstid

pdf - Filstorlek: 40,0 KB

KS2016-1897-1 Motion om klimatväxling.pdf

pdf - Filstorlek: 37,6 KB
  Sidan uppdaterades: