Sammanträdestider 2019

2019

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00
30 januari
6 mars
3 april
8 maj
12 juni
4 september
9 oktober
13 november

Utskottet för bildning och lärande

Utskottet sammanträder onsdagar klockan 11.00
23 januari
27 februari
27 mars
30 april (tis) 
29 maj
21 augusti
18 september
16 oktober
18 november
18 december

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar klockan 17.00
19 februari (flyttat från 31/1)
7 mars
11 april - inställt
16 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 09.00
9 januari
20 februari
20 mars
17 april
8 maj
22 maj
5 juni
19 juni
14 augusti
11 september
25 september
9 oktober
13 november
11 december

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
18 juni
22 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december 

Utskottet för samhälle och utveckling

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder torsdagar klockan 10.00
24 januari
28 februari
28 mars
2 maj
28 maj (tis)
27 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
17 januari
30 januari
14 februari
28 februari
14 mars
28 mars
10 april
25 april
9 maj
23 maj
4 juni
19 juni
4 juli
1 augusti
15 augusti
29 augusti
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
6 november
21 november
4 december
19 december

Utskottet för trygghet och stöd

Sociala utskottet sammanträder onsdagar klockan 13.00
23 januari
27 februari
27 mars
30 april
29 maj
27 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
18 november (måndag)
18 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00
16 januari
13 februari
13 mars
10 april
15 maj
12 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
13 november
11 december

  Sidan uppdaterades: