Sammanträdestider 2018

2018

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00
31 januari
7 mars
4 april
8 maj
13 juni
5 september
10 oktober
14 november

Bildningsutskottet

Bildningsutskottet sammanträder onsdagar klockan 11.00
24 januari
28 februari
27 mars
2 maj
30 maj
27 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
21 november

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar klockan 17.00
1 februari
8 mars
12 april
17 maj
14 juni
6 september
4 oktober
1 november
8 november
6 december
13 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 09.00
10 januari
14 februari
21 mars
18 april
9 maj
23 maj
5 juni
20 juni
15 augusti
12 september
26 september
10 oktober
14 november
21 november
12 december

Kommunstyrelsens informationsmöte

9 maj
5 juni
26 september
21 november

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
18 januari
15 februari
15 mars
29 april
17 maj
19 juni
21 augusti
27 september
25 oktober
21 november
13 december

Personal- och näringslivsutskottet

Personal- och näringslivsutskottet sammanträder tisdagar klockan 08.30
23 januari
27 februari
27 mars
3 maj
29 maj
27 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder torsdagar klockan 10.00
25 januari
1 mars
28 mars
3 maj
31 maj
28 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
22 november

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
18 januari
1 februari
15 februari
1 mars
15 mars
28 mars
12 april
26 april
9 maj
24 maj
7 juni
20 juni
5 juli
19 juli
16 augusti
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november
22 november
6 december
20 december

Sociala utskottet

Sociala utskottet sammanträder onsdagar klockan 11.00
24 januari
28 februari
27 mars
2 maj
30 maj
27 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
21 november

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00
17 januari
14 februari
14 mars
18 april
16 maj
13 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december

  Sidan uppdaterades: