Sammanträdestider 2020

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00
29 januari
11 mars
8 april
6 maj
10 juni
9 september
7 oktober
18 november

Bildning och lärande, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar klockan 13.00
22 januari
19 februari
18 mars
15 april
13 maj
10 juni
2 september
30 september
28 oktober
25 november

Bildning och lärande, utskottet

Utskottet sammanträder onsdagar klockan 11.00
5 februari
4 mars
1 april
29 april
27 maj
24 juni
19 augusti
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Demokratiberedningen

Beredningen sammanträder torsdagar klockan 16.30

23 januari
20 februari
19 mars
16 april
14 maj
10 juni
2 september
30 september
29 oktober
26 november

Ekonomiberedningen

Beredningen sammanträder onsdagar klockan 15.00

22 januari
19 februari (16:00)
18 mars (16:00)
15 april (16:00)
13 maj (16:00)
10 juni
2 september
30 september
28 oktober
25 november

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar klockan 17.00
6 februari
5 mars
2 april
7 maj
25 juni
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 09.00
15 januari
19 februari
18 mars
15 april
22 april
13 maj
3 juni
17 juni
12 augusti
9 september
23 september
7 oktober
21 oktober
18 november
16 december

Kultur- och fritidsberedningen

Beredningen sammanträder tisdagar klockan 15.00
21 januari
18 februari
17 mars
14 april
12 maj
9 juni
1 september
29 september
27 oktober
24 november

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
16 januari
27 februari
26 mars
23 april
20 maj
17 juni
13 augusti
10 september
8 oktober
19 november
17 december

Samhälle och utveckling, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar klockan 15.00
22 januari
19 februari
18 Mars
15 april
13 maj
10 juni
2 september
25 september
28 oktober
25 november

Samhälle och utveckling, utskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder tisdagar klockan 10.00
4 februari
3 mars
31 mars
28 april
26 maj
23 juni
18 augusti
15 september
15 oktober
10 november
8 december

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
16 januari
30 januari
13 februari
27 februari
12 mars
26 mars
8 april
23 april
6 maj
20 maj
4 juni
17 juni
2 juli
30 juli
13 augusti
27 augusti
10 september
24 september
8 oktober
22 oktober
4 november
19 november
2 december
17 december

Trygghet och stöd, beredningen

Beredningen sammanträder tisdagar klockan 15.00
21 januari
18 febriari
17 mars
14 april
12 maj
9 juni
1 september
29 september
27 oktober
24 november

Trygghet och stöd, utskottet

Sociala utskottet sammanträder onsdagar klockan 13.00
5 februari
4 mars
1 april
29 april
27 maj
24 juni
19 augusti
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00
15 januari
12 februari
11 mars
8 april
6 maj
17 juni
12 augusti
9 september
7 oktober
4 november
16 december

  Sidan uppdaterades: