Sammanträdestider 2021

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00
27 januari
3 mars
5 maj
16 juni
1 september
13 oktober
8 december

Bildning och lärande, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar klockan 13.00
20 januari
24 februari
24 mars
28 april
26 maj
23 juni
22 september
20 oktober
17 november

Bildning och lärande, utskottet

Utskottet sammanträder onsdagar klockan 11.00
3 februari
10 mars
13 april
12 maj
9 juni
8 september
6 oktober
3 november
1 december

Demokratiberedningen

Beredningen sammanträder torsdagar klockan 17.00

21 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
21 juni
23 september
21 oktober
18 november

Ekonomiberedningen

Beredningen sammanträder onsdagar klockan 15.00

20 januari
24 februari 
24 mars
28 april
26 maj
23 juni
22 september
20 oktober
17 november

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar klockan 17.00
28 januari
4 mars
15 april
20 maj
1 juli
2 september
7 oktober
4 november
2 december

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 09.00
13 januari
17 februari
21 april
31 mars
28 april
26 maj
2 juni
16 juni
18 augusti
22 september
13 oktober
20 oktober
17 november
24 november
15 december

Kultur- och fritidsberedningen

Beredningen sammanträder tisdagar klockan 15.00
19 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
22 juni
21 september
19 oktober
16 november

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagar klockan 09.00
21 januari
18 februari
18 mars
22 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

 

Samhälle och utveckling, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar klockan 15.00
20 januari
24 februari
24 Mars
28 april
26 maj
23 juni
22 september
20 oktober
17 november

Samhälle och utveckling, utskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder tisdagar klockan 10.00
2 februari
9 mars
13 april
11 maj
8 juni
7 september
5 oktober
2 november
30 november

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden sammanträder torsdagar klockan 08.30
21 januari
4 februari
18 februari
3 mars (onsdag)
18 mars
31 mars (onsdag)
14 april (onsdag)
29 april
12 maj (onsdag)
27 maj
10 juni
23 juni (onsdag)
8 juli
12 augusti
26 augusti
9 september
23 september
6 oktober (onsdag)
21 oktober
3 november (onsdag)
18 november
1 december (onsdag)
16 december

Trygghet och stöd, beredningen

Beredningen sammanträder tisdagar klockan 15.00
19 januari
23 febriari
23 mars
27 april
25 maj
22 juni
21 september
19 oktober
16 november

Trygghet och stöd, utskottet

Sociala utskottet sammanträder onsdagar klockan 13.00
3 februari
10 mars
14 april
12 maj
9 juni
8 september
6 oktober
3 november
1 december

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00
27 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
29 september
24 oktober
24 november
15 december

  Sidan uppdaterades: