Sammanträdestider 2022

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden sammanträder onsdagar.
26 januari
2 mars
4 maj
15 juni
6 september
26 oktober
5 december

Bildning och lärande, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar.
19 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
21 september

Bildning och lärande, utskottet

Utskottet sammanträder tisdagar om inget annat anges.
1 februari
8 mars
14 april (torsdag)
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
30 november (onsdag)

Demokratiberedningen

Beredningen sammanträder torsdagar.

20 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
23 juni
22 september

Ekonomiberedningen

Beredningen sammanträder onsdagar.

19 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
21 september

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar klockan 17.00.
27 januari
3 mars
7 april
12 maj
30 juni
1 september
6 oktober
3 november
24 november
15 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar.
12 januari
16 februari
23 mars
6 april
27 april
18 maj
1 juni
22 juni
17 augusti
21 september
12 oktober
19 oktober
16 november
23 november
14 december

Kultur- och fritidsberedning

Beredningen sammanträder tisdagar.
18 januari
22 februari
22 mars
26 april
17 maj
21 juni
20 september

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder torsdagar.
20 januari
17 februari
17 mars
21 april
25 maj (onsdag)
29 juni (onsdag pga KF)
25 augusti
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Samhälle och utveckling, beredningen

Beredningen sammanträder onsdagar.
19 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
21 september

Samhälle och utveckling, utskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder tisdagar.
1 februari
8 mars
12 april
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
29 november

Sociala myndighetsnämnden 

Sociala myndighetsnämnden sammanträder torsdagar om inget annat anges.

20 januari
3 februari
17 februari
2 mars (onsdag)
17 mars
31 mars (onsdag)
13 april (onsdag)
28 april
11 maj (onsdag)
25 maj (onsdag)
9 juni
22 juni (onsdag)
7 juli
11 augusti
25 augusti
8 september
22 september
5 oktober (onsdag)
20 oktober
2 november (onsdag)
17 november
30 november (onsdag)
15 december

Trygghet och stöd, beredningen

Beredningen sammanträder tisdagar.
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
17 maj
21 juni
20 september

Trygghet och stöd, utskottet

Sociala utskottet sammanträder onsdagar.
2 februari
9 mars
13 april
4 maj
8 juni
7 september
5 oktober
9 november
30 november

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder tisdagar.
27 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
23 augusti
27 september
24 oktober
22 november
13 december

  Sidan uppdaterades: