Sammanträdestider 2023

Arvodesnämnden

Sammanträder klockan 9-12 om inget annat anges.

27 februari
5 april
2 juni
25 augusti
6 oktober
17 november
15 december

 

Beredningen för lärande och kultur (BLK)

Sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den:
18 januari
22 februari
15 mars
26 april
31 maj
23 augusti
27 september
25 oktober
22 november

Beredningen för samhälle och fritid (BSF)

Sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den:
18 januari
22 februari
15 mars
26 april
31 maj
23 augusti
27 september
25 oktober
22 november

Beredningen för trygghet och stöd (BTS)

Sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den:
18 januari
22 februari
15 mars
26 april
31 maj
23 augusti
27 september
25 oktober
22 november

Demokratiberedningen (DB)

Sammanträder på torsdagar (om inget annat anges) den:
19 januari
23 februari
16 mars
27 april
1 juni
23 augusti
28 september
26 oktober
23 november

Ekonomiberedningen (EB)

Sammanträder på tisdagar 16.30 (om inget annat anges) den:
19 januari
21 februari
14 mars
25 april
30 maj
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november

Kommunfullmäktige

Sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat anges) i sessionssalen Stadshuset, den:
26 januari
2 mars
30 mars
4 maj
29 juni
31 augusti
5 oktober
2 november
7 december

Kommunstyrelsen

Sammanträder på onsdagar klockan 09.00 (om inget annat anges) den:
11 januari
15 februari
22 mars
19 april
24 maj
21 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Kommunstyrelsens informationssammanträden

Sker på onsdagar klockan 09.00 (om inget annat anges) den:
29 mars
14 juni
11 oktober
8 november

Miljö- och byggnadsnämnden

19 januari
9 februari
9 mars
13 april
17 maj
28 juni
24 augusti
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Sociala myndighetsnämnden

19 januari
2 februari
16 februari
1 mars
16 mars
29 mars
13 april
27 april
11 maj
25 maj
8 juni
22 juni
6 juli
10 augusti
24 augusti
7 september
21 september
4 oktober
19 oktober
1 november
16 november
30 november
14 december

Utskottet för bildning och lärande (UBL)

Sammanträder på tisdagar (om inget annat anges) den:
31 januari
28 februari
4 april
9 maj
8 juni
5 september
3 oktober
31 oktober
29 november

Utskottet för samhälle och utveckling (USU)

Sammanträder på tisdagar (om inget annat anges) den:
31 januari
28 februari
4 april
9 maj
8 juni
6 september
4 oktober
1 november
29 november

Utskottet för trygghet och stöd (UTS)

Sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den:
1 februari
1 mars
5 april
10 maj
7 juni
6 september
4 oktober
1 november
29 november

Överförmyndarnämnden

24 januari
28 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

  Sidan uppdaterades: