300 nya bostäder byggs tillsammans med Förbo

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Avtalet handlar inte bara om att bygga hus. Kommunchef Magnus Gyllestad pratar om det som skall prägla bostadsbyggandet i Kungälv, livet mellan husen. Det skall vara hållbart ur alla aspekter, ekonomiskt, ekologiskt och inte minst socialt.

– Kraften ligger i att vi gör det tillsammans. Den lokala gruppen är lösningen, säger Förbos verkställande direktör Peter Granstedt. Det kan handla om bovärdar och sommarjobbande ungdomar från respektive bostadsområde för att öka intresset av att vårda området. Dessutom vill vi samarbeta med skola och polis för att se behoven i de olika bostadsområdena.
Avtalet handlar om en viljeinriktning om 300 bostäder under 5-6 år, säger utvecklingsledare Miriam Márkus Johansson. Uppdraget är att hjälpa Förbo komma framåt snabbare än vanligt? Dessutom med ett spännande hållbarhetsperspektiv. Hur skall vi göra det? Det är ett arbetssätt sätt vi inte brukar använda.
– Vi har redan 35 lägenheter under byggnation på Kongahällatomten och vi finns redan på flera platser i kommunen. Främst i Ytterby och Marstrand, säger Peter Granstedt. Det bra kan bli bättre, säger Peter Granstedt. Vi tittar på förtätning, möjlighet att göra bostadskarriär genom att även erbjuda bostadsrätter samt vitalisera befintliga bostadsområden.
Att häften av lägenheterna Förbo tänker bygga är bostadsrätter förvånar, men är en del i hållbarheten.
– Det är väsentligt att arbeta med hållbarhetsaspekten. Blandade upplåtelseformer skapar bättre möjlighet att skapa hållbarhet. Man behöver exempelvis inte flytta långt om man vill äga sitt boende, säger Peter.
Men klarar kommunens ekonomi av alla investeringar i exempelvis nya förskolor och skolor? Målet är ju 2 000 nya lägenheter under mandatperioden.
– Vi måste ha ekonomin med oss, säger Miguel. Tillväxten måste betala sig självt. Och alternativet att inte bygga kostar ännu mer.

 

  Sidan skapades: