Stort intresse för att veta mer om handelsplats på Kongahälla

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I en fullsatt hörsal på Mimers hus i Kungälv berättade representanter från Adapta Fastigheter om hur de tänker och om hur de arbetar kring sin satsning på Kongahälla. Inbjudna handlare och fastighetsägare fick en första inblick i processen och chans att ställa frågor kring innehåll, koncept och tidsplaner. Även om det än så länge är långt kvar till en färdig handelsplats var Adaptas representanter noga med att poängtera att de ser stor potential i Kungälv. Och de är övertygade om att även befintlig handel i Kungälv gynnas när nya butiker öppnar på Kongahälla eftersom det kan få fler Kungälvsbor att göra alla sina ärenden på hemmaplan.

Byggstart i höst

 Hösten 2016 sätts spadarna i jorden. Vilka butiker som slutligen landar i handelsanläggningen är inte klart i dag men klart är att det blir omkring 35 000 kvadratmeter i tre plan, alltså en anläggning som i storlek närapå motsvarar Allum i Partille kommun. 
Parallellt med att Adapta och de andra byggherrarna på Kongahälla kommer allt längre med sina planer arbetar Kungälvs kommun med en övergripande strategi för att utveckla hela Kungälvs stadskärna. Under kvällen på Mimers berättade Monica Wincentson, översiktsplanerare och Matilda Svenning, planarkitekt bland annat om arbetet med att binda samman stadens olika delar och minska avstånden, både de verkliga och de mentala.
– Vi behöver förtäta med fler bostäder, handel och verksamheter. Det är viktiga verktyg för att binda samman stadsdelarna. Både gator, stråk, torg och parker behöver utvecklas, säger Monica Wincentson.

Liljedal byggs om

Ett av de områdena i stadskärnan som kommer att få en ny skepnad inom ett par år är området Liljedal. Det som i dag är en stor parkering mitt emot Göteborgs kex ska bli ett område med bostäder och butiker. Även längs Västra gatan, Strandgatan, Västra tullen och Ytterbyvägen finns planer på att utveckla handel och verksamheter. Allt med målet om en stadskärna där fler ska kunna bo och leva och som har ”liv mellan husen” under i princip alla tider på dygnet. Men en attraktiv stadskärna handlar om mer än byggnader och här ligger kanske den stora utmaningen framöver.

Från kommunen är man noga med att poängtera att samarbete mellan stadens olika aktörer är avgörande för att man ska lyckas bygga ett Kungälv för framtiden. Även på Adapta Fastigheter vill man gärna sträcka ut en hand till både blivande kollegor och konkurrenter.
- Vi tror på samverkan och vi vill arbeta tillsammans med kommunen och övriga aktörer inom handeln för att gemensamt stärka Kungälv som handelsort, säger Håkan Olsson.

Läs gärna mer om Kongahälla här

 

 

 

 

  Sidan skapades: