Algblomning i vissa grundare havsvikar i Kungälvs kustområde

När miljöenheten tidigare i veckan tog prover på vattenkvaliteten på de kommunala havsbadplatserna så sågs vissa närliggande platser med algblomning. Vissa alger kan producera gift och troligen har även alger från Östersjön spridits med strömmar längs Västkusten enligt SMHI och växt till i skyddade vikar vilket är ovanligt. Samma sak har rapporterats från flera ställen efter västkusten. Vi uppmanar därför alla badande i kommunen att iaktta försiktighet vid bad. 

Var försiktig om vattnet ser annorlunda ut än det brukar, till exempel är mycket grumlat, ändrat färg, har en hinna på vatten eller har mycket ytansamlingar av alger. Låt helst inte hundar och barn bada alls. Ser vattnet äckligt ut så undvik bad helt.

Råd vid algblomningar

  • Undvik att bada eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5-1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Symptom och råd vid algförgiftning hos 1177.se

Otjänligt vatten i Romejsön

Just nu är det otjänligt vatten vid Romesjöns badplats. Följ status för Romesjön här

  Sidan skapades: