Ansträngt läge i vård- och omsorgsverksamheterna

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den pågående coronapandemin påverkar den kommunala vården och omsorgen. Hemtjänsten är särskilt hårt drabbad men alla verksamheter har det ansträngt. 

Vi har i dagsläget hög sjukfrånvaro och behöver använda oss av vår beredskapsplan. Det innebär att vi behöver välja vilka insatser som ska utföras för att vi ska vara säkra på att all grundläggande omvårdnad blir utförd.

Vi är nu i ett läge då tillgången till personal är begränsad, och risken för smittspridning stor. Vi behöver därför ställa in verksamhet som inte är absolut nödvändig för brukares omedelbara välbefinnande. De insatser som kommer att prioriteras bort om bemanningen är för låg är:

  • Serviceinsatser
  • Avlösning
  • Promenader
  • Social tid

Kommunen arbetar med att skydda patienter/brukare och personal mot smitta vilket kräver god hygienisk standard och att och att alla följer basala hygienrutiner så långt det är möjligt. 

Vi hoppas kunna återuppta utförandet av alla insatser så snart som möjligt. Eventuellt avdrag för inställda insatser inom hemtjänsten kommer att göras på mars månads faktura. 

  Sidan skapades: