Är du redo att rädda någons liv?

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Hjärt-lungräddning känner många till men psykisk livräddning är mindre välkänt. Nu har du chansen att se en gratis webbföreläsning som kan hjälpa dig att rädda livet på den som mår psykiskt dåligt.

Att veta hur man ska bemöta den som befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska ohälsan ökar. Under tre tillfällen i mars och april anordnar därför Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger dig verktyg för att bättre kunna hantera om någon nära dig uttrycker tankar om självmord.

Föreläsningen som är på tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Under föreläsningen kommer du att få lära dig följande:

  • En grundläggande förståelse för den suicidala processen och vad som driver den.
  • En större trygghet i hur du kan bemöta, stödja och vara med en människa i olika faser av den suicidala processen.
  • En grundläggande förståelse för vilka samhällsinsatser som behövs för att minska antalet självmord i Sverige.

Föreläsningen genomförs vid tre tillfällen och det finns 150 platser till respektive tillfälle. För att kunna delta i föreläsningen använder du den digitala mötestjänsten Zoom som är gratis att använda.

Föreläsningstillfällen – Psykisk livräddning

  • Tisdag 2 mars, klockan 13.00-16.00.
  • Onsdag 17 mars, klockan 14.00-17.00. 
  • Onsdag 28 april, klockan 18.00-21.00.

Klicka här för att anmäla dig till något av tillfällena!

  Sidan skapades: