Årskurs F-3 och grundsärskolan på Sandbackaskolan stängs tills vidare

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från måndag den 30 november stänger Kungälvs kommun även årskurs 1-3 med tillhörande fritidshem på Sandbackaskolan, på grund av brist på personal. Det innebär att årskurserna F-3, grundsärskolan och fritidshemmen på Sandbackaskolan kommer att vara stängda tills vidare. Eleverna i årskurs 4-6 har distansundervisning.  

Det pågår en smittspridning av covid-19 på Sandbackaskolan bland skolans personal och i dagsläget är det brist på pedagoger som kan undervisa på plats. Därför har Kungälvs kommun beslutat att stänga årskurs F-3, grundsärskolan och fritidshemmen på Sandbackaskolan tills vidare. Eleverna i årskurs 4, 5 och 6 får distansundervisning tills vidare.

Beslutet är fattat av kommunstyrelsens ordförande och det kommer att omprövas kontinuerligt. Kommunen har under den senaste veckan haft regelbunden kontakt med smittskyddsläkaren i Västra Götaland och alla beslut är fattade i samråd med smittskyddsläkaren.

Skolans personal har under dagen 27 november arbetat med att kontakta vårdnadshavarna.
Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om vad som gäller kring ersättning när en huvudman stänger en skola. 

Tidigare nyheter

Grundsärskolan på Sandbackaskolan stänger

Distansundervisning för årskurs 4 till 6 på Sandbackaskolan

Kungälvs kommun stänger del av grundskola

  Sidan skapades: