Årsredovisning 2021

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu finns kommunens årsredovisning för 2021, som sammanfattar årets ekonomi och verksamhet. Årets resultat för kommunen är 450 Mkr.

- 2021 var ännu ett år i pandemins tecken som har påverkat förvaltningens vardag, där medarbetarnas insatser varit avgörande för att upprätthålla service till medborgarna. När det gäller kommunens resultat har utvecklingen varit stark, inleder kommundirektör Haleh Lindqvist i årsredovisningen.

De finansiella målen är uppfyllda och verksamhetens resultat visar på god måluppfyllelse. Detta ska ses mot bakgrund av att världen levt i en pandemi under två år som påverkat kommunens möjligheter till att genomföra all verksamhet.

Årets resultat är +450 Mkr, vilket motsvarar 15% av skatter och statsbidrag. Balanskravsresultatet är 419,2 Mkr. Soliditeten har ökat från 17,4% till 23,5% och kommunen har självfinansierat årets investeringar.

Kommunfullmäktige godkände årsbokslutet vid sitt sammanträde den 7 april 2022.

  Sidan skapades: