Åtgärder skall vända negativ ranking i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) mätning Insikt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Kungälvs resultat har förbättrats sen förra mätningen, men det har resten av Sveriges kommuner också gjort, säger Anna Silfverberg Poulsen, en av två verksamhetschefer på samhällsbyggnadssektorn. Och då ger det inte resultat i tabellen.

Bygglovsenheten har fått sämre resultat än 2013 års mätning, medan miljöenheten fått bättre resultat.

– Samhällsbyggnadssektorn har gjort flera åtgärder under förra året och fler är på gång, säger Anna. Det gäller generella frågor som kapacitet och bemötande. Vi måste även börja arbeta aktivt med uppföljning av ärenden och verksamheter.

Men Anna tror att det blir bättre resultat i nästa mätning.

– Tror vi har vänt. Våra egna mer aktuella enkäter visar på det, inte minst hos näringslivet. Våra åtgärder hade inte hunnit få genomslag i SKL:s undersökning.

 

Noel Cornér

  Sidan skapades: