Bäst i Göteborgsregionen på bygglov enligt företagarna

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Företagare som har varit i kontakt med Kungälvs kommun är nöjda med kommunens service, framförallt inom bygglov, markupplåtelse, brandskydd och livsmedelskontroll. Det visar mätningen Insikt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort.

Insikt 2019 är den åttonde undersökningen som SKR genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet. I Kungälv är det 221 företag som har gett sina synpunkter på servicen.

Kungälvs kommuns samlade nöjdhetsindex är 71 vilket är en ökning jämfört med förra årets index på 70. Trenden är att kommunen har ökat sitt index varje år sedan 2012, vilket också är trenden i hela Sverige. Bland Göteborgsregionens kommuner är det sammanvägda indexet 69.

- Det är en märklig tid vi är i just nu när många företag slåss för sin överlevnad. Då är det glädjande att se att vi har en hög nivå på den kommunala servicen. Detta säger Jessica Waller, näringslivsstrateg i Kungälvs kommun.

I Kungälv mäts myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Det område som företagarna i Kungälv är mest nöjda med är bygglov, där Kungälv är den kommun som fått högst index av alla kommuner i Göteborgsregionen.

- Vi har under senare åren jobbat med att förbättra vårt arbete för samtliga av våra ärenden. Allt i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete. Samtidigt har vi utökat våra resurser vilket har lett till att tillgängligheten har utökats och återkopplingen till våra sökande har blivit mycket snabbare. När det gäller företag så jobbar vi mycket med snabb återkoppling och dialog. Detta uppskattas av våra företag, säger Mirsad Radoncic, enhetschef bygglov i Kungälvs kommun. I år har vi inlett arbete med digitalisering av arbetet och syftet är att i framtiden kunna erbjuda en modern hantering med ännu effektivare, tydligare, snabbare och rättssäkrare beslut till våra sökande.

Även inom markupplåtelse, brandskydd och livsmedelskontroll är index högre än medel. De serviceområden där kommunen får högst betyg är bemötande, tillgänglighet och effektivitet. Även information, tillgänglighet och rättssäkerhet mäts.

- När en företagare ska växa och vi ska få fler jobb krävs det bra bygglovsservice. Nu är Kungälv bäst i Göteborgsområdet, bara 16 kommuner är bättre i hela landet. Våra medarbetare ska ha en beröm! Sedan finns det områden kvar, men för sjunde året i rad är utvecklingen positiv. Svårt att inte gilla den utvecklingen, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande (s).

Läs mer om resultatet för alla kommuner i Göteborgsregionen hos Business Region Göteborg

  Sidan skapades: