Båtägare med miljöintresse sökes!

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Inför båtsäsongen 2020 planeras för att en borsttvätt för båtar ska installeras inom kommunen. Vi erbjuder båtägare som vill verka för en mer miljövänlig båthantering att göra en XRF-mätning på sin båt. De som har gjort mätningen har sedan möjlighet att använda borsttvätten, och helt slippa att måla sin båt.

Fritidsbåtar kan innebära en stor belastning på havsmiljön om de inte hanteras på rätt sätt. Det finns ett antal regler som gäller enligt lag och som du måste följa. Men det finns också fler saker du som båtägare kan välja att göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan. Bottenfärg, även den som är godkänd enligt lag, innehåller skadliga ämnen för vattenmiljön. Att tvätta din båt istället för att bottenmåla den är ett miljövänligt alternativ. 

Hållbar båtnäring och båthantering

Kungälvs kommun arbetar i ett projekt, Hållbar båtnäring och båthantering Marstrand. Projektet bekostas genom bidrag från Havs- och vattenmyndigheten (LOVA-bidrag). Syftet är miljövänligare båthantering. Mätningen av båtbottnar är en del i detta projekt, och möjliggör för den enskilda båtägaren att få reda på vilka metallrester som finns på just sitt skrov. Dessutom får båtägaren ett personligt mätprotokoll för sin båt. Dessutom är det av stort intresse för framtida miljöarbete att få reda på ungefär hur vanligt det är med gamla TBT-rester och andra metaller på båtbeståndet. Många båtägare vet inte själva vad det finns för gamla rester på skrovet, och en del kanske är oroliga för vad en mätning kan visa.

Vi vill poängtera att denna mätning inte är en myndighetskontroll/tillsyn, utan projektet enbart kommer att få anonymiserade data, för att kunna förstå omfattningen och därmed kunna arbeta vidare med framtida åtgärder/lösningar. Det är av stort värde att så många båtar som möjligt blir mätta, även ni som av någon anledning inte är intresserade av att använda den nya borsttvätten i år.

Xrf-mätning av båtar

Kungälvs kommun erbjuder nu båtägare att göra en XRF-mätning på sin båt. Metoden är framtagen av Sweboat och SBU (Svenska Båtunionen). Mätningen ger dig ett protokoll som visar vad din båt eventuellt har för rester av giftiga bottenfärger. Protokollet krävs för att få använda den nya borsttvätten. Visar protokollet förekomst av TBT (som har varit förbjudet sedan 1980-talet för fritidsbåtar och sen 00-talet för större fartyg) får du inte använda borsttvätten. Övriga biocidfärgrester, som finns i dagens färger får köras i tvätten, men båten får inte vara nymålad inför denna säsong. Visar det sig att båtbotten har kvarvarande TBT-färgrester förespråkas borttagning genom blästring inom ett tätt förslutet skal.

Mätningen görs när båten ligger uppe på land och genomförs under våren 2020. Anmäl ditt intresse, så hör vi av oss om din båt kommer att vara med i mätningen.

Det är företaget Drive-In Boatwash som kommer att installera och driva borsttvätten, de har stor erfarenhet av metoden både från ostkusten och salta vatten över hela världen. Mer information finns på deras webbsida www.driveinboatwash.com

Tvätten som kommer att installeras är av typen Bigwash 12 och fungerar för följande båtar, maximal båtstorlek:

  • Längd: 12 meter (39 fot)
  • Bredd: 4 meter (13,1 fot)
  • Djup: 2,3 meter (7,5 fot)

Säsongskort

Säsongskort för båttvätten kommer första säsongen att kosta enligt nedanstående:

  • Båtlängd <6 meter: 900 kronor
  • Båtlängd 6-8 meter: 1200 kronor
  • Båtlängd 8-12 meter: 1500 kronor

Genom LOVA-projektet kommer vi att kunna erbjuda 15 stycken säsongskort till de som vill ställa upp som referensgrupp för borsttvätten. Då krävs det att man skriver loggbok under hela säsongen, rapporterar hur det fungerat och även blir havstulpanobservatör. Dessa kort kommer att lottas ut, och de som är intresserade ska anmäla det hos Drive-In Boatwash.

Vill du läsa mer om vad du som båtägare kan göra för miljön hittar du råd och tips här. 

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret för en XRF-mätning. 

  Sidan skapades: