Beslut om stängning av kommunala verksamheter

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Regeringen har vid en pressträff på fredagseftermiddagen presenterat ytterligare nationella restriktioner för att minska smittspridning. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Med anledning av dessa stänger nu Kungälvs kommun flera olika verksamheter.

Regeringen presenterade vid pressträffen följande skärpta åtgärder:

  • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
  • Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
  • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
  • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.
  • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Därför stänger Kungälvs kommun samtliga kommunala sim-, fritids, och idrottsanläggningar, alla bibliotek och kulturhus för allmänheten och föreningar. Beslutet gäller Oasen sim- och ishall, Skarpe Nord, Mimers kulturhus, Mimershallen, idrottshallar och gymnastiksalar, fotbollsplaner, fritidsgårdar, KultLab med flera. Dessa är stängda fram till den 24 januari.

Uppdatering 22 december 2020

Kungälv kommun öppnar utomhusanläggningar för föreningsverksamhet, efter att Folkhälsomyndigheten har lämnat förtydligande om att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om det kan ske på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Kommunen öppnar utomhusanläggningar

Kungälvs kommun vädjar till föreningarna att inte arrangera gruppträning på de kommunala fritids- och idrottsanläggningarna.

Uppdatering 19 december 2020:

Kungälvs kommun har också beslutat att elitverksamhet är undantagen från beslutet i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och för att den lyder under ett annat regelverk. Definitionen på elitverksamhet är att den är på seniornivå och att utövarna kan leva på sin idrott.

Mer information från myndigheter

Information om restriktionerna på Regeringens webbplats

Folkhälsomyndigheten: Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

Krisinformation: Skärpta resriktioner under jul och nyår

  Sidan skapades: