Föreningsbidrag till verksamhet för ensamkommande

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Staten har beslutat om ett tillfälligt bidrag till kommuner där det bor ungdomar som kommit som ensamkommande barn och väntat länge i asylprocessen. 

Kungälv har beslutat använda de pengarna för att stödja föreningar i kommunen som på olika sätt arbetar med ensamkommande. Föreningar vars verksamhet helt eller delvis riktar sig mot ensamkommande under deras vistelse i Kungälv är välkomna att ansöka om bidrag.

Regler och information föreningsbidrag ensamkommande.
Såväl föreningar som ideella organisationer kan söka bidrag.

Föreningarna/organisationerna ska redovisa vad syftet är med de sökta medlen och vad pengarna ska användas till.
Föreningar eller organisationer som söker bidrag ska visa upp sina stadgar innan medel betalas ut.
Föreningsbidrag som tilldelats under 2017 går att använda hela 2018 och ska redovisas till kommunen senast 2019-01-31.

Om bidraget inte använts till avsett syfte kan föreningen/ideella organisationen bli återbetalningsskyldiga av beviljade medel.

Målgruppen är:
Ensamkommande ungdomar som befinner sig i en asylprocess.
Åldersuppskrivna ungdomar som befinner sig i en asylprocess.
Båda dessa målgrupper väntar besked från Migrationsverket men asylprocessen kan ta tid.
När ansökningar kommit in till kommunen görs en gemensam genomgång och bedömning av företrädare från kultur och fritid och verksamheten nyanlända.
Summa som är sökbart för föreningsbidrag är 1 447 731:- regeringen ökade beloppet efter det tidigare föreslagna beloppet på 723 865:-

Ansökan med en beskrivning av föreningens verksamhet, föreningens stadgar och vad det sökta bidraget ska användas till skickas till Kungälvs kommun senast 20 november.

Ansökan ställs till:
Kungälvs kommun
Idrott och förening
Att: Krisztian Borbely
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

Det går också bra att mejla in ansökan:
fritid@kungalv.se, Kungälvs kommun, Att: Krisztian Borbely 

  Sidan skapades: