Flyktingmottagande och nybyggen heta frågor 2015

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Har ni några speciella kommentarer på bokslutet 2015 i sin helhet?

– Ja absolut, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S). Det är väldigt roligt att arbetslösheten sjunker, att satsning på utbildning inom exempelvis vårdsektorn ger resultat. Vi har ju nu regionens lägsta ungdomsarbetslöshet. Det tycker jag är väldigt roligt för Kungälvsborna och våra företag.
Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) har inte några direkta synpunkter på verksamheterna.– Men jag noterar att ekonomin inte hänger med. Jag noterar att vi ökar vår skuldsättning och våra borgensåtaganden. Samtidigt har vi minskade överskott och det är inte bra.
– Det var en av de första saker den nya majoriteten gjorde 2015 efter valet att faktiskt inte enbart fokusera på ekonomi, säger Miguel. Vi har tittat på vilka behov vi har inom exempelvis äldreomsorgen och där ändrade vi överskottskravet, vi gjorde en jättesatsning på kompetensutveckling och minskade barngrupper i förskolan, samt ökade kollektivtrafiken. En balans mellan kvalitet, ekonomi och behov.

Delade meningar om ekonomin

Anders menar också att man skall satsa på verksamheterna, men att man även måste ha ett överskott.
– Det går inte att fortsätta så här fler år. Ett år går det säkert att få till, men inte långsiktigt. Vi kan inte ha det några fler år. Vi klarar inte balanskravet enligt kommunallagen, utan vi har ett underskott med oss inför framtiden och det hade kunnat börja oändligt mycket bättre.
Miguel är istället glad väldigt glad med tanke på att det är ett valår.
– Det brukar ju vara så att man tar i lite i ett valår och tittar på året efter de tidigare valen har det alltid varit minus. Detta är första gången på åtminstone tio år som det faktiskt är plus 26 eller 27 mkr efter ett valår. Det är inte hela vägen, bara 65 procent av det ekonomiska målet, men det är ett plus.
– Det som är skillnaden nu mot tidigare, är att nu lånar vi så ofantligt mycket mer och vi går i borgen mycket mer än tidigare, säger Anders. Då måste vi ha ett större överskott. Att underskottet sjunker samtidigt som skuldsättningen ökar är en väldigt farlig cocktail som vi inte har haft tidigare och som kommer att ge en kraftig baksmälla. Vi har mycket att ta igen 2016.
Miguel håller med om detta.
– Det har vi verkligen och det är därför vi måste investera. Nu når vi inte våra investeringsmål. Vi skulle investera 600 mkr, det blev bara dryga 300 mkr. Och vi kommer att behöva låna för att bygga äldreboenden och bygga skolor. Men då krävs det precis som Anders säger höga resultat, 26 eller 27 mkr som det blev är inte tillräckligt.

Överens om byggande

På frågan om de tillsammans kunde enas om några positiva händelser under året ville Anders börja svara.
– Det är roligt att gamla processer äntligen börjar synas på riktigt. Det är jätteroligt att det byggs. Att vi fortsätter med ett bra centrumarbete är bra för Kungälv och Kungälvsborna. Det är bra att vi är överens i huvudsak om hur vi skall ta oss an alla flyktingar som kommer till oss. Och jag tror att vi är överens om att Kungälv är en fantastisk kommun.
– Där håller jag helt med, säger Miguel. Det är otroligt roligt att vi fått fart på byggloven. Vi slår ju ”all time high” med över 400 nya bygglov. Det står byggkranar överallt. Vi kommer att nå vårt mål att gå från 300 planerade till 500 bostäder varje år under hela perioden. Och det behövs ju. Vi har ju 10 000 i kö för en hyresrätt. Jag är också väldigt stolt över att tillsammans med Anders och de andra partierna se de nyanlända som en tillgång. Ett sätt att öka tillväxten i Kungälv. Vi är helt överens om att faktiskt få de människor som kommit hit i arbete eller utbildning snabbt.

Flyktingfrågan viktigast framöver

Miguel menar att integrationen är den viktigaste utmaningen framöver och Anders håller med.
– Alltså, den är jättestor, säger Anders. Som det är just nu får vi 250 mkr i statsbidrag. Och det är ju en siffra som kommer att sjunka för att helt försvinna om några år. Det är den stora utmaningen. Hur får vi de här människorna att leverera pengar till vår gemensamma välfärd om tre år?
– Det är många unga som kommer och kan vi utbilda dem inom vården eller till plattsättare eller till vad som nu behövs inom fordonsindustrin, säger Miguel, är de med och bidrar. På det sättet är detta en väldig tillväxtmöjlighet. Och är det någon kommun som klarar det så är det ju Kungälv. Vi har ju den lägsta arbetslösheten i regionen.

  Sidan skapades: