Bred politisk enighet i flyktingarbetet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det här är några exempel på hur kommunen ska arbeta med flyktingmottagandet:

  1. Alternativa driftsformer kommer användas för att öka antalet boendeplatser för ensamkommande barn. 
  2. Tillfälliga bygglov ska användas för verksamhetslokaler och hyresfastigheter utanför planlagd mark. Tillfälliga bygglov ska användas till bland annat skollokaler och 150-200 mindre lägenheter. 
  3. Kommunen ska aktivt undersöka privata boendealternativ, inom ramen för skäliga hyresnivåer. 
  4. Samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Regelsystem inom upphandling, miljöprövningar, bygglov med mera ska utmanas. 
  5. Nya yrkeskategorier ska införas och kompetensnivåer ska ses över för att möta personalbehovet. Kommunens bemanningsenhet ska förstärkas. 
  6. Flyktingar ska på ett aktivt sätt få stöd till arbete. Det kan bland annat vara sommarjobb. Detta är en framgångsfaktor för en bra integration.
  7. En integrationskoordinator ska tillsättas för att samordna kommunens arbete kring flyktingmottagandet.  

 

  Sidan skapades: