Utökat samarbete med Brottsofferjouren i Storgöteborg

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sedan våren 2021 ingår Kungälv i Storgöteborgs Brottsofferjour. Det innebär att vi satsar mer resurser i ett mer långsiktigt arbete för att ge kungälvsborna bättre stöd och information.

Tidigare fick Brottsofferjouren i Kungälv själva ansöka om föreningsbidrag varje år. Att vi nu ingår i ett samarbetsavtal med storgöteborgs brottsofferjour ger en helt annan tyngd och stabilitet i verksamheten. Nu delar vi på ansvaret att informera om det stöd som finns för brottsutsatta, vittnen och anhöriga i Kungälvs kommun.

- Avtalet ger denna verksamhet en ekonomisk stabil grund och möjliggör att vi kan arbeta långsiktigt med att ge stöd till brottsutsatta i Kungälv. Det säger Michael Wallin som är säkerhetssamordnare i kommunen. 

Anna Wadman är anställd på Brottsofferjouren med särskilt ansvar för att samordna verksamheten i Kungälv.

- Det handlar om att brottsutsatta, anhöriga och vittnen ska kunna få stöd och information om rättsprocessen. Brottsofferjouren Storgöteborg har också vittnesstödjare på plats i tingsrätten och vi kan ge stöd under hela rättsprocessen. Allt ifrån om någon önskar göra en polisanmälan till stöd efter eventuell rättegång, säger Anna Wadman.
Dessutom har vi nu möjlighet att samverka, planera och delta i lokala arrangemang. Ett exempel är Brottsofferdagen som vi ordnar årligen och som ska lyfta fram de brottsutsattas situation och informera allmänheten.

- Brottsofferjourens stöd är kostnadsfritt och du kan vara helt anonym i kontakten med oss, säger Anna Wadman. Om du som läser detta är mer nyfiken på vår verksamhet och vill engagera dig så har vi ett ökat behov av medmänniskor som vill göra en insats!

Kontakt

Nationella numret till Brottsofferjouren är 116 006. Du som bor i Kungälv kan ta kontakt med Brottsofferjouren Storgöteborg:

Telefon: 0709-705050
E-post: info@goteborg.boj.se

Mer information finns på www.brottsofferjouren.se  samt här på vår hemsida Brottsofferjouren finns också på Facebook och Instagram.

Bildtext: Anna Wadman, samordnare för Kungälv på Brottsofferjouren.

  Sidan skapades: