Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2019

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvstrion, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, har lämnat sitt första gemensamma budgetförslag. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 6 december

De tre partierna är helt överens om att det viktigaste för Kungälv just nu är att få en budget i balans. Både för att säkerställa den generella välfärden, klara ökade pensionskostnader och med 2019 minskade skatteintäkter.  

Kungälvs kommuns budget omfattar 2,5 miljarder kronor, pengar som ska säkra välfärden och ge medborgarna en god service och en bra verksamhet. Det räcker dock inte för en oförändrad verksamhet utan förvaltningen har fått i uppdrag att spara cirka 100 miljoner kronor för år 2019. Samtliga verksamhet inom kommunen kommer att beröras. Besparingarna ska göras med bevarad god service i kärnverksamheten, god service till de äldre och en bra skola. Fortsättningsvis kommer kommunstyrelsen inte att acceptera några underskott i verksamheten.

Kommunfullmäktige var inte eniga om budgeten, budgeten röstades igenom med 43 ja-röster och 16 nej-röster.

Se budgetdebatten i kommunfullmäktige här (punkt nummer 7 på dagordningen)

Läs protokollet från kommunfullmäktigemötet den 6 december 2018 här

 

  Sidan skapades: