Bygg och hyr ut ett attefallshus

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nu finns möjligheten att bygga ett så kallat attefallshus på din tomt. Huset får vara 25 kvadratmeter och kan användas som extra bostadsyta.

Du kan också välja att hyra ut huset till exempelvis nyanlända flyktingar eller studenter. Om du vill hyra ut ett attefallshus till nyanlända flyktingar kan kommunen gå in som garant för hyran de första åren. Det är stor brist på bostäder för nyanlända flyktingar och kommunen välkomnar alla som kan bidra.

Att bygga ett komplett attefallshus med vatten och avlopp kostar ungefär 500 000 kronor. Kommunen kan garantera en hyra på max 5000 kronor i månaden, vilket skulle innebära att byggkostnaden är betald på åtta år.

Avtalet kan skrivas på till e2, 5 eller 8 år. Hur länge du vill hyra ut är upp till dig som ägare, men kommunen kan komma att byta ut hyresgäster under tiden.

Du får bygga ett attefallshus utan bygglov, men måste anmäla det till kommunen och presentera ritningar på hur det kommer att se ut. Du får inte börja bygga innan du fått ett startbesked från kommunen. Läs mer om bygganmälan.

  Sidan skapades: