Chatta om ungdomar och droger i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

- Med chatten hoppas vi fånga upp fler unga som vill ha råd och stöd, men också deras föräldrar. Att lyfta telefonen och berätta att man inte reder ut en situation kan ta emot för vem som helst, säger Alaa Awad från Trygga ungdomsmiljöer.

De som svarar på dina frågor är personal från olika verksamheter som är insatta i frågan samt från polisen i Kungälv. De som ställer frågor eller lämnar synpunkter får självklart vara anonyma.

Kungälvs kommun arbetar aktivt för att på olika sätta förebygga droger. Under 2015 antog kommunstyrelsen riktlinje kring drogfria ungdomsmiljöer. Ett effektfullt och framgångsrikt drogförebyggande kräver samverkan, men framförallt dialog med ungdomar, föräldrar och kommuninvånare. Chatten fyller därför en mycket viktig funktion.

Här kan du chatta måndag 25/1

Drogprevention – ett nystartat projekt

Alaa Awad är projektledare för ett nystartat projekt och är en av de som kommer att besvara frågor i chatten. Projektets syfte är en riktad prevention mot bruk av droger i de ungdomsmiljöer där detta förekommer. Projektet ska också utveckla nya metoder kring ett hållbart och samordnat drogpreventivt arbete.
Här kan du läsa mer om projektet Drogprevention

  Sidan skapades: