Dags att förnya målen i samhällskontraktet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Över 70 föreningar, organisationer och företag har skrivit på samhällskontraktet med Kungälvs kommun. Tillsammans vill alla arbeta för att minska utanförskapet i Kungälv. Nu tas nya tag för att förnya målen för år 2027.

Sedan 2016 då samhällskontraktet skapades har många samarbeten knutits mellan kommunen och alla de som skrivit på. Målen som togs fram då och som siktade på år 2020 var att minska utanförskapet med 20 % samt halvera det i de mest utsatta områdena. Dessutom ska alla nyanlända vara i arbete eller utbildning efter två år.

Nu är det dags att förnya målen och se vad alla kan göra ytterligare för att öka innanförskapet i Kungälv. I mitten av juni samlades ungefär 80 representanter från föreningar och studieförbund, kyrkorna och hälso- och sjukvården, polis och räddningstjänst samt näringsliv och kommun. Syftet var att se över målen och se vad alla kan bidra med. Resultatet blev en lång lista med bra idéer som kommer ligga till grund för uppdateringen av målen och inriktningen för samhällskontraktet.

– Det är fantastiskt vilket engagemang det finns i samhället i Kungälv bland alla företag, föreningar och andra organisationer som vill vara med och skapa ett samhälle som inkluderar alla. Vi kan se att vi har förändrat verkligheten till det bättre dessa år. Nu tar vi sikte med alla dessa förslag som kommit fram på nästa målpunkt 2027. Det säger Miguel Odhner ordförande i kommunstyrelsen samt Rådet för Social hållbarhet och Folkhälsa.

Här kan du se vilka aktörer som är med i samhällskontraktet 

Här kan du läsa mer om den sociala översiktsplanen och samhällskontraktet

Bilden: Rosa-Maj Hjerpe, Jonathan Mathai och Lukas Carlsén från Pingstkyrkans Second hand som är en av alla de aktörer som har skrivit på samhällskontraktet. Till höger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.

  Sidan skapades: