Arkeologisk utredning Dammbergen i Ullstorp

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under september och oktober görs en arkeologisk utredning i Dammbergen. Det är en del av planprogrammet för Dammbergen där kommunen vill bygga bostäder, skola och LSS-boende.

Det går till så att man rensar upp på ett antal platser i området som ska undersökas. Buskar och sly tas bort och även enstaka träd. Sen gräver man provgropar med en mindre grävmaskin så att arkeologer kan göra sin utredning.
 

Bohusläns museum utreder

Det är Bohusläns museum som utför utredningen på uppdrag av Länsstyrelsen. En arkeologisk utredning ska bland annat svara på om det behövs ytterligare utgrävningar i området eller om kommunens planer för området kan gå vidare.
Beslut om planläggning med planprogram fattades av kommunfullmäktige den 13 maj 2020.
 
 
  Sidan skapades: