Delvis distansundervisning för högstadiet och gymnasiet från 1 mars

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från och med måndag den 1 mars återgår eleverna i årskurs 7–9 och gymnasiet till delvis distansundervisning. Det innebär att undervisningen kommer att ske både på plats i skolan och på distans, på samma sätt som före sportlovet. 

Det var efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland som undervisningen helt gick över till distans under vecka 8 för att minska smittspridningen. Nu från och med måndag den 1 mars återgår undervisningen till samma upplägg som gällde före sportlovet.

Den fortsatta rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland är att fjärr-och distansundervisning i gymnasiet behöver fortsätta ytterligare en tid, men att gradvis återgå till närundervisning. För eleverna på Mimers Hus gymnasium innebär det en kombination av distans- och närundervisning från och med den 1 mars och som längst fram till den 11 juni 2021. Gymnasiesärskolan, enstaka program och moment är undantagna från distansundervisning.

För högstadieskolor är den fortsatta rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland att göra det möjligt för elever och lärare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut eleverna lokalmässigt eller via delvis distansundervisning. För eleverna i årskurs 7–9 på Munkegärdeskolan, Thorildskolan och Ytterbyskolan innebär det att de kommer att varva undervisning på plats i skolan och distansundervisning från den 1 mars och fram till den 1 april 2021, men beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Grundsärskolan är undantagen från beslutet, liksom elever som bedöms ha behov av närundervisning. Den 1 och 2 mars är det studiedagar för högstadiet. 

Ytterligare information till elever och vårdnadshavare skickas ut via Unikum eller Teams.

  Sidan skapades: