Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Responsen har varit fantastisk, säger Arvid Siegwan en av kommunens tre överförmyndarhandläggare. Hittills har vi fått in femton intresseanmälningar till att bli god man.

Nu kommer kommunen att undersöka lämpligheten hos de frivilliga och ordna med ett par utbildningstillfällen.

– Situationen har varit akut och behovet kommer att hålla i sig, säger Arvid. Det är bra för hållbarheten kommande år, att vi får fler gode män.

Pernilla Backebrant, just nu kommunens samordnare av insatser har också fått många samtal. Ett trettiotal har ringt och ett femtontal mail har kommit sen fredag.
– Det är väldigt roligt. Alla är positiva, säger Pernilla. De flesta undrar vad de kan hjälpa till med. Och för kommunens del handlar det om att vi behöver gode män, kontaktpersoner samt familjehem för ensamkommande flyktingbarn.
Insamling av pengar, kläder eller leksaker är inget kommunen ordnar.
– Där hänvisar vi till de hjälporganisationer som finns, säger Pernilla. De flesta har jag kunnat slussa vidare till en befintlig verksamhet. Övriga sätts upp på en intresselista. Det är ju bara min andra arbetsdag med detta.
Flera vill vara läxhjälp eller träffa invandrare som del i integrationen. Andra vill hyra ut sina sommarstugor.
– Läxhjälpsgrupper finns redan, vi kan lära av den verksamhet vi har, och om behovet finns starta en ny. Biblioteket har språkcaféer och har diskuterat att starta ”låna en svensk”. Bostäder har vi i dagsläget inte behov av eftersom kommunen bara administrerar ensamkommande flyktingbarn, som måste bo i HVB-hem, hem för vård av barn, som det är stora krav på.
– Det viktiga nu är att ta till vara på engagemanget, säger Pernilla. Håll därför uppsikt på kommunens hemsida och Facebook. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen.

Kontakt: Pernilla Backebrant 0722-15 95 25, eller mail: pernilla.backebrant@kungalv.se

Noel Cornér
Publicerat 2015-09-07


Läs mer:

Flyktingar behöver boende

Ökat flyktingmottangade i Kungälv

Så blir du god man för ensamkommande barn

  Sidan skapades: