Detaljplan påbörjad för ny skola i Kode

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun har inlett arbetet med en detaljplan för en ny skola i Kode. Förhoppningen är att den nya skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola för elever F-6 år 2023. Detaljplanen innehåller en skolbyggnad inklusive idrottshall, skolbibliotek och skolgård. 

En ny skola kommer att innebära moderna, energieffektiva och flexibla lokaler som underlättar undervisningen. En trygg och säker skola skapar en god arbetsmiljö för elever och lärare.

Området för detaljplanen ligger i korsningen Hedsvägen/ Ädelstensvägen vilket gör den nya skolan tillgänglig för elever både från Kode och närområdet. Skolans lokalisering har utvärderats noga och är vald utifrån att den ligger nära Kode samhälle och är tillgänglig för elever som reser med skolbuss och att det är kommunägd mark.

Detaljplanen kommer att ta hänsyn till och säkerställa trafiksituationen på närliggande vägar och att skolan går att nå med både kollektivtrafik, gång och cykel.

I november 2019 diskuterade politiker från Kungälvs kommun bland annat planerna på en ny skola på medborgarstämman i Kode. I nuläget genomförs inmätningar och platsbesök på området för detaljplanen.

Ett formellt samråd planeras till sommaren 2020 och information kommer att publiceras löpande på kommunens webbplats. Du kan prenumerera på webbsidan om detaljplanen, då får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras.

Till sidan med information om detaljplan Kode nya skola

  Sidan skapades: