Detta gäller för kommunala verksamheter från 25 januari

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vid en pressträff den 21 januari lämnade regeringen besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Detta innebär flera olika åtgärder för skolor, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga samt bibliotek i Kungälvs kommun.

Regeringens förlängda restriktioner innebär följande i Kungälvs kommun:

  • Idrottsanläggningar inomhus öppnar för organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare (till och med det år du fyller 16 år) från den 25 januari. Utomhusanläggningarna såsom fotbollsplaner och Skarpe Nord är redan öppna för föreningsaktiviteter. Allmänhetens åkning kommer inte att öppna på Skarpe Nord och i Oasen. Oasen simhall öppnar inte heller för allmänheten, med undantag för rehab-besök med intyg eller fysisk aktivitet på recept. Omklädningsrummen är stängda på alla anläggningar förutom i Oasen simhall. Föreningar ansvarar för att allmänna råd och rekommendationer följs. Yrkesmässig idrott får fortsätta som tidigare.
  • Gymnasiet går gradvis över till närundervisning från den 25 januari och fram till den 1 april. Gymnasiet kommer informera eleverna om vad som gäller för dem.
  • För grundskolans årskurs 7–9 kommer undervisningen ske delvis på plats och på distans från den 25 januari och till och med 12 februari. Information till elever och vårdnadshavare skickas ut via Unikum. Skolorna erbjuder skollunch till eleverna i årskurs 7–9 även vid distansundervisning.
  • Biblioteket på Mimers hus öppnar med begränsade öppettider och service från den 25 januari. Övriga bibliotek är fortsatt stängda.
  • Kulturskolan öppnar för barn och unga från den 1 februari.
  • Mimers kulturhus öppnar för verksamheter som bedriver fritidsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare från den 25 januari. Teater, hörsal 1 hörsal 2 är fortsatt stängda. Konsthallen är också fortsatt stängd.
  • Fritidsgårdar och KultLab öppnar med extra hänsyn taget till allmänna råd och rekommendationer för barn och unga 13–16 år från den 25 januari.
  • Distansarbete gäller för kommunens anställda där det är möjligt.

Grundskolan F-6 och grundsärskolan är öppna och fortsätter som vanligt med sin undervisning.

Föreningars ansvar

Det vilar ett stort ansvar på oss alla i samhället och i det här sammanhanget särskilt på föreningar, idrottsutövare och föräldrar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Där står det bland annat att deltagarna ska tänka igenom hur de reser till och från träningen och att de inte ska dela utrustning med varandra. Föreningarna ska säkerställa att träningarna kan ske på ett ut smittskyddssynpunkt säkert sätt. Inga omklädningsrum kommer att vara öppna på anläggningarna. Det är inte tillåtet med publik eller öppet för allmänheten.

Nationella restriktioner

Det var vid en pressträff den 21 januari som regeringen lämnade besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. De meddelade också att dessa kommer att prövas varannan vecka.

Även fortsatt gäller max fyra personer i sällskap på restauranger, max åtta personer för allmänna sammankomster och de begränsningar som finns enligt pandemilagen för till exempel gym och handelsplatser och privata sammankomster.

Regeringens information:

• Den 20 november 2020 trädde en förordning i kraft som innebär att serveringsställen som exempelvis restauranger och barer inte tillåts servera alkohol efter klockan 22. Sedan den 24 december 2020 gäller förbudet från och med klockan 20. Regeringen kommer att besluta om att förlänga detta förbud till och med den 7 februari 2020. Klockan 20 kommer alltså att fortsätta gälla.

• Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett uppdrag till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men kommer nu att förlängas till och med den 7 februari 2021.

• Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

• Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel ofta förekommer. Detta kommer att gälla våren ut.

• Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

• Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

• Regeringen kommer därutöver att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Information på regeringens webbplats

Förlängningar av nationella restriktioner

Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Barns fritidsaktiviteter ska kunna hålla öppet

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Information på Länsstyrelsens webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

  Sidan skapades: