Detta gäller från 9 februari

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige.

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vilka restriktioner som hävs och vilka råd och rekommendationer som finns kvar, till exempel för vård och omsorg samt förskola och skola. 

Folkhälsomyndigheten: det här gäller från den 9 februari

  Sidan skapades: