Dialogmöte startar utveckling av Komarken

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Hur kan vi tillsammans utveckla Komarken? När kommunen tillsammans med andra aktörer i området bjöd in till dialogmöte tog cirka 80 personer tillfället i akt och samlades på Sandbackaskolan.

På plats fanns flera verksamheter från kommunen, Närhälsan (vårdcentralen), Kungälvsbostäder, representanter från föreningar och hyresgästföreningen. Mycket utvecklingsarbete är redan på gång i Komarken, vilket också de medverkande informerade om. Nu fick de som faktiskt bor i området också bidra med förslag och synpunkter.
- Det var mycket bra diskussioner och god stämning, säger Johan Sjöholm som är folkhälsoutvecklare i kommunen och arrangören bakom mötet. Den gemensamma nämnaren var utan tvekan samarbete och samverkan mellan alla olika aktörer. Vi som bjudit in till detta känner ett stort ansvar att göra något bra efter denna kväll.

Exempel på förslag som ska arbetas vidare med

  1. Fler naturliga mötesplatser
  2. Trygghetsvandring, samverka med kommun, bostadsbolag och polis
  3. Buskar och träd behöver klippas ned eller tas bort så att det blir mer "öppet"
  4. Skapa ett levande torg där alla som verkar i närheten bidrar. Samverka.
  5. Nattvandring av vuxna på stan. Föräldrautbildning. Försök att få fler nationaliteter med på vandringarna.
  6. Öka polisens närvaro i Komarken
  7. Skapa positiva sammanhang för ungdomar, bra aktiviteter, skapa intresse
  8. Fritidsgården borde alltid vara öppen
  9. Fler vuxna som rör sig i området
  10. Öka tillgängligheten till vårdcentralen. Hembesök?
  Sidan skapades: