Hjälp oss att göra kommunen tryggare

Nu kan du vara med och bidra med dina synpunkter på den kommun som du lever och verkar i. Genom en digital trygghetsvandring kan du tycka till om trygga och otrygga platser, beteenden eller funktioner dygnet runt när du själv har tid.

Den digitala trygghetsvandringen är en metod där du själv kan delta i det trygghetsskapande arbetet. Med hjälp av telefon eller dator kan du markera platser som till exempel saknar tillräcklig belysning eller där det finns farliga trafiksituationer eller pågår beteenden som skapar otrygghet. Men du kan också markera platser där det känns tryggt. Den digitala trygghetsvandringen är ett komplement till den fysiska trygghetsvandringen. 

- Vi behöver din hjälp för att öka tryggheten och säkerställa nolltolerans mot alla former av brott, narkotika eller klan- eller gängliknande verksamhet. Kvällsvandringar, trygghetskameror, belysning och jobb för unga är bra, men det räcker inte, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande. Därför tar vi nu fler steg för att skapa en tryggare Kungälv för alla, där du inbjuds du till en digital trygghetsvandring, du vet ju bäst själv var du känner dig otrygg, mörker eller trafikfara. Tillsammans gör vi skillnad, säger Miguel Odhner.

Visa var du vill lämna synpunkt

I e-tjänsten Digital trygghetsvandring kan du på en karta peka ut ställen där du känner dig otrygg. Du kan lämna synpunkter om platsen och du kan också bifoga en bild som du tagit på platsen. Utförliga instruktioner finns när du klickar in i tjänsten.

Till e-tjänsten digital trygghetsvandring

  Sidan skapades: