Beslut om förlängd fjärr och distansundervisning för årskurs 7-9

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från och med fredagen den 2 april 2021 ska årskurs 7-9 i grundskolan, med undantag för grundsärskolan, fortsatt ha delvis fjärr- och distansundervisning. Elever som bedöms ha behov av närundervisning undantas. Beslutet gäller till och med den 11 juni 2021 och omprövas kontinuerligt.

För högstadieskolor är den fortsatta rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland att göra det möjligt för elever och lärare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut eleverna lokalmässigt eller via delvis distansundervisning. För eleverna i årskurs 7–9 på Munkegärdeskolan, Thorildskolan och Ytterbyskolan innebär det att de kommer att varva undervisning på plats i skolan och distansundervisning  fram till den 11 juni 2021, men beslutet kommer att omprövas kontinuerligt.

Grundsärskolan är undantagen från beslutet, liksom elever som bedöms ha behov av närundervisning.

Beslutet är fattat efter rekommendation av Smittskydd Västra Götaland.

  Sidan skapades: