Distansundervisning för årskurs 4 till 6 på Sandbackaskolan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från måndag den 23 november övergår eleverna i årskurs 4, 5 och 6 på Sandbackaskolan till distansundervisning, på grund av ökad smittspridning av covid-19 bland skolans personal. Sedan den 20 november och fram till den 30 november är de två förskoleklasserna och ett fritidshem stängda.

Det pågår en smittspridning av covid-19 på Sandbackaskolan bland skolans personal. Därför har Kungälvs kommun beslutat att eleverna i årskurs 4, 5 och 6 kommer att få sin undervisning på distans från och med den 23 november och tills vidare. Kommunen har under den senaste veckan haft regelbunden kontakt med smittskyddsläkaren i Västra Götaland och beslutet är fattat i samråd med smittskyddsläkaren. Beslutet är fattat av kommunstyrelsens ordförande.

Den 20 november stängdes förskoleklasserna och fritidshemmet Måsen i samråd med smittskyddsläkaren. Det innebär att det bara är eleverna i årskurs 1–3 som kommer att ha undervisning på plats. Rektorer och skolans personal vidtar ytterligare åtgärder för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett säkert sätt och efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer.

Skolans personal har under dagen och kvällen den 22 november arbetat med att kontakta vårdnadshavarna till barnen på skolan via Unikum och telefon. På måndag morgon kommer det att finnas rektorer och skolpersonal på plats för att ta emot elever som inte nåtts av informationen.

  Sidan skapades: